دسترسی سریع
پنج شنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٩

آشنایی با گیاهان دارویی(بومادران)
آشنایی با گیاهان دارویی(بومادران)
 ١٣:١٨ - سه شنبه ٥ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آشنایی با گیاهان دارویی(بادرنجبویه )
آشنایی با گیاهان دارویی(بادرنجبویه )
 ١٣:٠٩ - سه شنبه ٥ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
انجام3هزارو 700آزمایش شیمیایی ومیکروبی بر روی مواد غذایی و بهداشتی
مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارعنوان کرد؛
انجام3هزارو 700آزمایش شیمیایی ومیکروبی بر روی مواد غذایی و بهداشتی
مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارگفت: ازابتدای سال جاری تاکنون جاری،3هزارو700آزمایش شیمیایی و میکروبی توسط این آزمایشگاه انجام گرفته است.
 ١٠:٥٦ - سه شنبه ٧ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

بسته آموزشی تداخلات و عوارض دارو های گیاهی رایج ایران
بسته آموزشی تداخلات و عوارض دارو های گیاهی رایج ایران
 ١٠:١٢ - سه شنبه ٧ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
معاون غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی سبزوار خبرداد؛
پاسخگویی به بیش از 436 تماس با مرکز اطلاع رسانی دارویی و سموم سبزوار
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سبزوارگفت: از ابتدای سال جاری تاکنون به بیش از 436 تماس مردمی با مرکز اطلاع رسانی دارویی و سموم معاونت غذا و دارو توسط کارشناسان پاسخ داده شده است.
 ١٠:٣٢ - سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>