صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی 

دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه سوم

  • آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 99

  • کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم

  • اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر سال ۱۳۹۹

دانشجویان گرامی:

با سلام

با توجه به رویکرد وزارت خانه مبنی بر اعلام دانشجوی برتر پژوهشی در بازه ی زمانی سه ماهه (فروردین-خرداد) خواهشمند است رزومه پژوهشی خود را به همراه  تکمیل چک لیست دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع  بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» حداکثر تا مورخ 27 خردا 98 به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی تحویل دهید یا  به ادرس  norouzi.sh89@gmail.com ایمیل گردد.

ارزشیابی بر حسب بند (ک) وزارت خانه صورت می پذیرد. این آیین نامه در سایت کمیته تحقیقات دانشگاه و کمیته تحقیقات دانشجویی کشوری برای دانشجویان موجود می باشد


ضمنا در هر دوره سه ماهه تنها یک نفر از دانشجویان متقاضی به عنوان پژوهشگر برتر به وزارتخانه معرفی خواهد شد.

 

پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 97-96

1.سید جواد داوری ثانی،پزشکیپژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 96-95

 

1. نسیم سادات پژوهان فر،دانشجوی مامایی


پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 95-94

1. رضا جعفرزاده اصفهانی، دانشجوی پزشکی

2. الهه جاقوری دانشجوی، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

3. میترا محمدپور، دانشجوی بهداشت عمومی (عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی)


پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 94-93

1. سعید یاژن، دانشجوی کارشناسی هوشبری

2. فاطمه اهتمام، دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی

3. احسان محبی، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی (عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی) 


پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 93-92

1. رضا جعفرزاده اصفهانی، دانشجوی پزشکی

2. سمیه نیری، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

3. سمانه آتیه دوست، دانشجوی کارشناسی هوشبری (عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی)


پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 92-91

1. سمیرا فوجی، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

2. بتول کمالی منش، دانشجوی کارشناسی مامایی

3. فاطمه اهتمام، دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی (عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی)