صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی 

پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماه سوم 1400

  • برگزاری همایش تحقیقاتی دانشجویی شرق کشور در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
    چهارمین همایش پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۶ شهریورماه 1400در بستر ادوب کانکت برگزار شد.

  • چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
    چهارمین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار می شود.

  • دانشجوی استعداد درخشان پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انتخاب و معرفی شد

  • حمایت از هسته های تحقیقاتی دانشجوئی مسئله محور(طرح شهید احمدی روشن)

دانشجویان گرامی:

با سلام

با توجه به رویکرد وزارت خانه مبنی بر اعلام دانشجوی برتر پژوهشی در بازه ی زمانی سه ماهه (فروردین-خرداد) خواهشمند است رزومه پژوهشی خود را به همراه  تکمیل چک لیست دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع  بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان» حداکثر تا مورخ 27 خردا 98 به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی تحویل دهید یا  به ادرس  norouzi.sh89@gmail.com ایمیل گردد.

ارزشیابی بر حسب بند (ک) وزارت خانه صورت می پذیرد. این آیین نامه در سایت کمیته تحقیقات دانشگاه و کمیته تحقیقات دانشجویی کشوری برای دانشجویان موجود می باشد


ضمنا در هر دوره سه ماهه تنها یک نفر از دانشجویان متقاضی به عنوان پژوهشگر برتر به وزارتخانه معرفی خواهد شد.

 

پژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 97-96

1.سید جواد داوری ثانی،پزشکیپژوهشگر برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 96-95

 

1. نسیم سادات پژوهان فر،دانشجوی مامایی


پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 95-94

1. رضا جعفرزاده اصفهانی، دانشجوی پزشکی

2. الهه جاقوری دانشجوی، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

3. میترا محمدپور، دانشجوی بهداشت عمومی (عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی)


پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 94-93

1. سعید یاژن، دانشجوی کارشناسی هوشبری

2. فاطمه اهتمام، دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی

3. احسان محبی، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی (عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی) 


پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 93-92

1. رضا جعفرزاده اصفهانی، دانشجوی پزشکی

2. سمیه نیری، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

3. سمانه آتیه دوست، دانشجوی کارشناسی هوشبری (عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی)


پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه در سال پژوهشی 92-91

1. سمیرا فوجی، دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

2. بتول کمالی منش، دانشجوی کارشناسی مامایی

3. فاطمه اهتمام، دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی (عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجویی)