بهمن 93

فهرست قیمت دارو در اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

   دانلود : venofer.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : pangel1.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : pangel.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : oxaliplatine.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : mexiletine.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : folidar.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : قیمت_سه_گانه_دارو.pdf           حجم فایل 478 KB
   دانلود : vesicare.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : tamsulosin-hexal.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : singulair.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : pradaxa1.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : pradaxa.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : manerix1.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : manerix.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : cetrotide.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : biocoryl.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : Bal.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : قیمت_سه_گانه_دارو_عبیدی.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : seroflo.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : proluton_depot.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : madopar.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : Isoptin.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : قیمت_سه_گانه_دارو_جابربن_حیان.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : قیمت_سه_گانه_دارو_اکسیر_نانو_سینا.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : lupenox.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : irinotecan.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : gemcitabine1.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : gemcitabine.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : divalproex.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : difrarel.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : asacol.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : ribocarbo-l.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : alimta.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : قیمت_سه_گانه_دارو.pdf           حجم فایل 647 KB
   دانلود : sero-tet.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : ribocarbo-l.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : navelbine1.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : navelbine.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : mexiletine.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : gastrografin.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : diane35.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود : tetmodis.pdf           حجم فایل 120 KB
دانلود : survanta.pdf           حجم فایل 122 KB
دانلود : prostavasin.pdf           حجم فایل 121 KB
دانلود : oestrogel.pdf           حجم فایل 120 KB
دانلود : lanoxin.pdf           حجم فایل 109 KB
دانلود : ipravent.pdf           حجم فایل 123 KB
دانلود : flixotide_inaler.pdf           حجم فایل 123 KB
دانلود : alimta.pdf           حجم فایل 120 KB
منوی معاونت
        دسترسی سریع                  لینک های ویژه
                اطلاع رسانی
                                         
                                         
                                         
                                          آمار بازدید
                                         

بازديدکنندگان اين صفحه :

بازديدکنندگان امروز :

705

16442

                                           

کل بازديدکنندگان :

بازديدکنندگان آنلاين :

51516743

21

                                                   

Copyright © 2015    Sabzevar University of Medical Sciences. All rights reserved