انتخاب دانشجوی نمونه

قابل توجه كليه دانشجويان محترم متقاضي شركت در فرايند نوزدهمين دوره انتخاب ومعرفي دانشجويان نمونه كشوري سال 1393

جهت شرکت در فرایند انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

    گام اول : مطالعه آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه در وب سایت به آدرس

http://medsab.ac.ir

http://nemoneh.behdasht.gov.ir

       گام دوم : درصورت داشتن شرایط لازم ، تکمیل فرم تقاضانامه شرکت در فرایند مذکور

    گام سوم : ارسال فرم تقاضانامه تکمیل شده به همراه کلیه مستندات ( که مستندات بایستی کپی برابر اصل گردد) حداکثر تا تاریخ 10/8/93 به معاونت دانشجوئی ، فرهنگی- امور فرهنگی

 

   دانلود : SelectedStudent_191185.pdf           حجم فایل 339 KB
   دانلود : Form_Taghaza_2.pdf           حجم فایل 306 KB
لینک های مهم

سامانه ها