معرفی بیمارستان شهیدان مبینی

 

بیمارستان شهیدان مبینی در سال 1368 توسط آقای حاج محمود مبینی یکی از خیرین شهرستان سبزوار جهت خدمات رسانی به مادران و نوزادان و با نیت بزرگداشت و احترام به فرزندان شهیدش هادی و ناصر مبینی احداث گردید و در آبان ماه 1369 با 75 تخت مصوب  افتتاح گرديد.  هم اكنون با 100 تخت مصوب و 70 تخت فعال و اشغال تخت متوسط پنج ساله 87 % فعالیت مي نمايد.

این بیمارستان تنها مرکز زنان و زایمان مجهز درسطح شهرستان سبزوار می باشد و تمامی مادران پرخطر و مخصوصا نوزادان بدحال از تمام نقاط دوردست و روستاها و شهرهای مجاور (کاشمر، بردسکن، اسفراین، نقاب، جغتای، سلطان آباد، داورزن و ...) به این مرکز ارجاع داده می شوند.

با شروع  طرح تحول نظام سلامت در سال 1393و اجرای هتلینگ، سالن انتظار بیمارستان و بخش های جراحی، اورژانس و پس از زایمان به بهره برداری رسید و در سال 1395 بخش های بلوک زایمان و داخلی زنان افتتاح شد. در حال حاضر ساخت و بهره برداری بلوک LDR از برنامه های بعدی این مرکز می باشد.

 ساختمان بيمارستان داراي 5 طبقه شامل طبقه منفی یک، همكف، طبقه دوم، سوم و چهارم مي باشد. 

این بیمارستان دارای درجه یک ارزشیابی سازمان های بیمه گر از همان سال راه اندازی تاکنون می باشد.