صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > آیین نامه ها > دستور العمل ها و آیین نامه ها 

دوشنبه ٢٣ تير ١٣٩٩

  • کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه دوم

  • اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر سال ۱۳۹۹

  • کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم

  • کارگاه پروپوزال نویسی


دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر 
چک لیست دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

آیین نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

آیین نامه نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر

آيين نامه اجرايي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره هاي تخصصي (دستیاری)

دستورالعمل اجرايي پذيرش دستيار ویژه استعدادهای درخشان

آیین نامه­ نحوه انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آيين نامه نحوه اعطای پاداش فعالیت های پژوهشی دانشجویان

کوریکولوم آموزشی کمیته های تحقیقات دانشجویی کشور، جهت دریافت دیپلم پژوهشی

دفترچه نحوه ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی

فرم ثبت فعالیت كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي به منظور شرکت در جشنواره رازي

دستورالعمل تورهاي تحقيقاتي كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

سياست هاي ابلاغي كميته كشوري تحقيقات دانشجويي در راستاي تقويت برنامه راهبردي كميته هاي تحقيقات دانشجويي

دستورالعمل ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته های تحقیقات دانشجویی به منظور شرکت در جشنواره رازی

آيين_نامه_نحوه_اعطای_پاداش_فعالیت های پژوهشی دانشجویان - اسفند 96