صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > آیین نامه ها > دستور العمل ها و آیین نامه ها 

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨

  • برگزاری جلسه پزشک پژوهشگر

  • جلسه پزشک پژوهشگر ویژه دانشجویان رشته پزشکی

  • بـرگـزاری اسـتـارتـاپ در حـوزه سـلـامـت

  • کـارگـاه نـقـش فـنـاوری در حـوزه سـلـامـت
    کارگاه نقش فناوری در حوزه سلامت با تدریس جناب آقای دکتر وطن پور (رئیس دفتر فناوری سلامت)

  • کـارگـاه اخـلـاق پـژوهـش و سـرقـت عـلـمی


دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر 
چک لیست دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

آیین نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

آیین نامه نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر

آيين نامه اجرايي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره هاي تخصصي (دستیاری)

دستورالعمل اجرايي پذيرش دستيار ویژه استعدادهای درخشان

آیین نامه­ نحوه انتخاب پژوهشگران برتر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

آيين نامه نحوه اعطای پاداش فعالیت های پژوهشی دانشجویان

کوریکولوم آموزشی کمیته های تحقیقات دانشجویی کشور، جهت دریافت دیپلم پژوهشی

دفترچه نحوه ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی

فرم ثبت فعالیت كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي به منظور شرکت در جشنواره رازي

دستورالعمل تورهاي تحقيقاتي كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

سياست هاي ابلاغي كميته كشوري تحقيقات دانشجويي در راستاي تقويت برنامه راهبردي كميته هاي تحقيقات دانشجويي

دستورالعمل ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته های تحقیقات دانشجویی به منظور شرکت در جشنواره رازی

آيين_نامه_نحوه_اعطای_پاداش_فعالیت های پژوهشی دانشجویان - اسفند 96