دسترسی سریع
پنج شنبه ٠١ مهر ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

معرفی:

برنامه ريزي يك فرايند آگاهانه و سيستماتيك جهت تصميم گيري در مورد اهداف و فعاليتهاي آينده يك گروه يا سازمان است. با برنامه ريزي صحيح امور ساماندهي شده و تامين منابع انساني و هدايت رهبري به ويژه نظارت وكنترل اجرائي تر و اثربخش تر خواهد شد.

کمیته برنامه ریزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقای برنامه ریزی درسی در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تشکیل شده است.

اهداف:

 

  1. نظارت بر تدوین مقررات و برنامه های درسی رشته های مختلف
  2. ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه
  3. نظارت و در صورت لزوم مشارکت در ایجاد هر گونه تغییر در برنامه های درسی رشته های مختلف
  4. تصویب برنامه های درسی رشته های جدید قبل از ارائه به شورای آموزشی دانشگاه
  5. بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
  6. طراحی و بازنگری دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه های مرتبط با مباحث آموزش پزشکی و برنامه ریزی درسی
  7. تدوين برنامه هاي تحصيلي رشته هاي مختلف ( curriculum design)، تدوين برنامه هاي دوره اي( course planning) و طرح درس (lesson planning ) با همکاري گروه هاي آموزشي
  8. مشارکت و نظارت برتدوین log book