دسترسی سریع
چهارشنبه ١٣ مرداد ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

مسئول کمیته برنامه ریزی و طرح درس


 

حمیده گلی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

                                                                                       

        

   

 

 

کارشناس کمیته :

 دکتر مهدی ربیعی

تلفن: 44018491-051