يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
کارگزینی

 

مسئول کارگزینی: یوسف زارعی

 

«شرح وظایف کارپرداز»

1- پس از دریافت درخواست خرید، نسبت به خرید اقلام با نازلترین قیمت ممکنه اقدام می نمایند.

2- انجام کلیه ی امورات مربوط به خرید واحدها.

3- تهیه و تنظیم صورت حسابهای مربوط به تحویل یا ترخیص کالا.

4- تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور.

5- دریافت تنخواه بابت انجام امورات محوله و تسویه تنخواه مربوطه هر 3 ماه یکبار.

6- تهیه پیشنهادهای لازم برای فروش،تعویض کالا،وسایل اسقاط و غیراسقاط و نامناسب.

7-طبقه بندی و ثبت کلیه اسنادپرداخت شده وغیره دردفاتر و نگهداری رسیدپرداخت .

8- ارائه گزارشات لازم و به موقع  به مقامات ذیربط .

9- شرکت فعال در دوره های مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله.

10-انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.