دندانپزشکی

 

واحد دندانپزشکی

کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

واحد دندانپزشکی شامل 12 یونیت می باشد که 2 یونیت آن جهت درمان بیماران عفونی  2 یونیت دیگر مجهز به دستگاه جرمگیری می باشد.

در این واحد از دندانپزشکان  متخصص همکاری به عمل آمده که هر کدام وظایف و تخصص خود را برای درمان دندان بیماران ارائه می دهند.

 

خدمات ارائه شده در این واحد عبارتند از:

 الف)جرمگیری دندانها

 ب) گرفتن رادیوگرافی PA توسط پرستاران

ج) دادن خدمات به بیماران عفونی در اتاق ایزوله

د) عصب کشی دندانهای ضرب خورده و نگهداری آنها توسط متخصصین

 

نکته: کنترل عفونت در این واحد به طور دقیق انجام می شود زیرا دستیاران دندانپزشکان محترم کارشناسان پرستاری می باشند.