آرمان های شرعی

آرمان های شرعی:

 کسب رضایت پروردگار

عمل به سیره نبوی و ائمه معصومین علیهم ااسلام
عملیاتی کردن اصل مشارکت و مسئولیت همگانی در پیشبرد اهداف اجتماعی با توجه به آموزه های دینی
احیاء سنت های حسنه اسلامی و ترویج فرهنگ احسان و ایثار و جهت دهی در امر سلامت جامعه