آشنایی با شهرستان سبزوار

آشنایی با شهرستان سبزوار:

از آنجا که سبزوار یکی از قدیمی ترین شهرهای شیعه نشین ایران اسلامی بوده وتفکر مردم این دیار نشات گرفته از فرامین ائمه معصومین (علیه السلام)است تاکنون در راستای عدالت خواهی ومبارزه باظلم پیشینه ای درخشان دارند از جمله قیام سربداران و...درتاریخ آن است وازطرفی هم به لحاظ همان سابقه درخشان ولائی خود درراستای ترویج فرهنگ اسلامی گامهای بلندی برداشته وتاکنون این دیار دانشمندان,ادیبان,مجتهدین ومراجع دینی از جمله فیلسوف حاج ملاهادی سبزواری ,آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری و...راتقدیم اسلام نموده است ومردم این مرزوبوم باانفاق مال وجان برای رفع نیازهای مادی ومعنوی که نشات گرفته از فرهنگ غنی اسلامی حس نوع دوستی واحساس مسئولیت اجتماعی انسان است سلبقه طولانی درشهردارالمومنین سبزوار دارد.