اعضای هیئت مدیره

 

  با توجه به اتمام مهلت قانونی اولین دوره ی هیأت مدیره مجمع ، در ساعت 17 روز سه شنبه مورخه 1395/5/12 جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مجمع خیرین سلامت سبزوار بمنظور برگزاری دومین انتخابات هیأت مدیره  در محل سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی واسعی با حضور 46 نفر از کل 68 نفر اعضای هیأت امنای مجمع با دستور جلسه ذیل تشکیل شد

دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیأت مدیره 2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسین 

با توجه به حد نصاب لازم ، دستور جلسه مجمع ، توسط منشی جلسه قرائت گردیده و خلاصه مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات مجمع بشرح ذیل اتخاذ شد :

- در اجرای بند اول دستور جلسه ، گزارش هیأت مدیره توسط آقای دکتر سعید مهران پور به نمایندگی از هیأت مدیره قرائت و به استماع حاضرین رسید .

- در اجرای بند دوم دستور جلسه ، بمنظور انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان ، از داوطلبین سمت های مذکور ثبت نام بعمل آمد و پس از تشریح برنامه های هرکدام از نامزدها ، رأی گیری کتبی انجام و نتایج ذیل حاصل شد :

آقای دکتر سعید مهران پور - آقای ابراهیم معماری - آقای جلال تعصبی - آقای حسین صفار - آقای رضا نیکو صفت - آقای سید مرتضی حکیمی - آقای دکتر رضا فروزان حائز اکثریت آرا ، بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای غلامحسین کوشکی و آقای سید محمد باقر اسلامی خواه بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند همچنین آقای رضا الداغی و خانم دکتر ریحانه صباغ زاده بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین بهرآبادی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . شایان ذکر است بموجب بند یک مصوبات جلسه ی شماره 6  هیأت مدیره در مورخه ی 21/6/95 آقای سید اسماعیل نوری با اکثریت آرا بعنوان مدیر عامل مجمع بمدت دوسال منصوب گردید .

 


دکتر سعید مهران پور
رئیس هیأت مدیره


دکتر رضا فروزان
نائب رئیس هیأت مدیرهجلال تعصبی
خزانه دار


رضا نیکو صفت

عضو هیأت مدیره

 


ابراهیم معماری
عضو هیأت مدیره

 


سید مرتضی حکیمی
عضو هیأت مدیره

 


غلامحسین کوشکی
عضو هیأت مدیره

 


سید موسی‎الرضا الداغی
بازرس

 


دکتر ریحانه صباغ‎زاده
بازرس


سید اسماعیل نوری
مدیر عامل