دسترسی سریع
شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

معرفی:

از آنجائیکه فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش مهمی از عملکرد اعضای هیات علمی می باشد و همچنین قسمت عمده ای از رسالت موسسات آموزش عالی را تشکیل می دهد، بنابراین ضروری است که تلاش و کوشش آنان در این عرصه به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاری شود. در این راستا، در آیی جزئیات فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و اجرایی پرداخته شد و آنچه  در ماده یک یا فعالیت های آموزشی بعنوان یک فعالیت شرطی به آن اشاره شده است ، بند مربوط به دانش پژوهی آموزشی است که عضو هیئت علمی انتظار میرود حداقل 3 امتیاز شرطی در این بند کسب نماید.

 

اهداف:


از آن جائی که فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش مهمی از عملکرد اعضای هیات علمی می باشد و همچنین قسمت عمده ای از رسالت موسسات آموزش عالی را تشکیل می دهد، بنابراین ضروری است که تلاش و کوشش آنان در این عرصه به نحو مناسب ارزیابی و ارزش گذاری شود. كميته دانش پژوهی با در نظر گرفتن موارد مطرح شده در آئين نامه وزارتي « ارزيابي فعاليت هاي نوآوري در آموزش علوم پزشكي » در حيطه هاي ذيل فعاليت مي كند:

  •    تعيين امتياز فعاليت هاي دانش پژوهي
  •    تائيد يا رد فعاليت هاي دانش پژوهي
  •     بررسي مجدد موارد اعتراض فعاليت هاي نوآورانه آموزشي
  •      اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه
  •     ارائه خدمات مشاوره ایی در زمینه فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی به  متقاضیان در دانشگاه 
  •      برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی وکمیته فنی، اطلاع رسانی مدعوین، پیشنهاد دستورکار و تنظیم صورت جلسات
  •      تائيد و ارسال گزارش اقدامات انجام شده در زمينه فعاليت هاي دانش پژوهي براي كميته كشوري