دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣
En

 

مسئول کمیته:

دکتر حسین عصارزاده

دکتری تخصصی دندانپزشکی ترمیمیکارشناس کمیته :
مهدی عباسی

آدرس الکترونیکی : mahdiabbasi365@yahoo.com
 تلفن تماس : 44018469-051

 

شرح وظایف کمیته دانش پژوهی:                                                   

  • ·      تعیین اولویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی

    ·      ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه

    ·      اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه

    ·      مدیریت سامانه فعالیت های نوآورانه