شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی

 

مسئول واحد : رضا کمایستانی

مدرک : کارشناس روانشناسی و دانشجوی ارشد روانشانسی بالینی

تلفن واحد :05145023288/89

   

        

 

شرح وظایف مسوول واحد سلامت روان:

1-      تدوين برنامه عملياتي و اجرايي در طول سال   

2-      طراحي برنامه ادغام در مراكز شهري و روستايي  

3-      تدوين برنامه آموزشي دست اندركاران و متصديان برنامه  

4-      پيش بيني و تنظيم كميته هاي بهداشت روان شهرستان  

5-      هماهنگي برنامه با واحد هاي بهداشتي درماني

6-      تنظيم برنامه و همسويي با مديريت استان و شهرستان

7-      اجراي سياستهاي وزارت متبوع و تامين خواسته ها با توجه به پتانسيل هاي موجود

8-      نظارت بر روند غربالگري و شناسايي بيماريهاي رواني در جمعيت تحت پوشش

9-      نظارت بر حسن اجراي برنامه در مراكز بهداشتي درماني

10-  شناسايي بحران ها و چالش هاي موجود تاثير گذار بر سلامت روان جامعه

11-  برنامه ريزي و تامين نيازهاي برنامه (آموزش،كتب،فرمها،دارو ... )

12-  پايش و نظارت و تكميل چك ليست برنامه

13-  اجراي برنامه پيشگيري از بروز بيماري رواني و اولويت برنامه با آموزش، اطلاع رساني، حساسيت سازي و توجه مسئولين به برنامه

14-  عضويت در انجمن روانشناسان كشور

15-  آموزش مهارت هاي زندگي اجتماعي در اقشار جمعيت به ويژه دانش آموزان، خانواده ها، اصناف، كارمندان و ...

16-  ترتيب همايش هاي علمي،بازآموزيها و جلسات آموزشي در مناطق مورد نياز

17-  تدوين برنامه هاي مدون و باز آموزي پزشكان، كارشناسان، كاردانها، بهورزان، دانشجويان و پرسنل اداري و مالي و.

18-  ارائه خدمات روانپزشكي و روانشناختي در كلينيك هاي مشاوره شهرستان

19-  تهيه و تنظيم و ارسال آمار ماهانه،فصلي،سالانه برنامه به مديريت استان و شهرستان

20-  ارسال فيد بك گزارشات بازديد هاي كارشناسي به مراكز تابعه

21-  پيش بيني و برگزاري مناسبت هاي بهداشتي به ويژه برنامه هفته سلامت و هفته بهداشت روان

22-  شركت در برنامه هاي آمارگيري و غربالگري و نظارت برنامه

23-  همكاري در برنامه هاي برون بخشي و درون بخشي مرتبط با خدمات سلامت روان

24-  ارجاع بيماران نيازمند به خدمات حمايتي،درماني،آموزشي

25-  اجراي برنامه آموزشي ويژه رابطين مشاور و رابطين بهداشتي

27-  اجراي برنامه آموزشي ويژه زوجين و مشاوره هاي ازدواج

28-  ساير امور مرتبط با برنامه هاي سلامت روان مركز

 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه