مدیر پژوهش:  دکتر عبدالقادر عصاررودی (سوابق آموزشی، علمی، اجرایی)

 

مدرک تحصیلی: دكتراي تخصصي (PhD) پرستاری

مرتبه علمی: استادیار   

پست الکترونیکassarroudia@medsab.ac.ir

آدرس: سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، بلوک B

تلفن تماس:

 سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319                                 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: www.medsab.ac.ir