چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
بخش اعصاب و روان

 

—راه اندازی واحد ECT در بخش روان

—تجهیز بخش به دستگاه بیهوشی و احیاء

 

جهت دانلود پمفلت های آموزشی اینجــــا کلیک کنید