دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
En

مسئول کمیته ارزشیابی:

خانم دکتر رقیه جوان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

کارشناس کمیته:

آقای حمید صادقی

شماره تماس: 44018491-051