دستور العمل ها

 

 

دستورالعمل برنامه خود اظهاری کارفرمایان             دانلود کنید


قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط با بهداشت حرفه ای

 

به نقل و با تشکر از صفحه بهداشت حرفه ای سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم


قوانين مرتبط با بهداشت حرفه اي

 

 

 

فایل قانون ردیف
متن کامل قانون کار 1
قوانین مرتبط با بهداشت حرفه ای 2
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 3
فرم پیش بینی هزینه ها مشمول کسر مالیاتی  
 قانون مجازات اسلامی 4
قانون نظام صنفی  5
 قانون مدیریت خدمات کشوری 6
 قانون تأمین اجتماعی 7
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 8
 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران 9
 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 10
 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 11
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات  12
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات  13
قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی  14
قانون اصلاح ماده سیزده  
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور ۸/۷/۱۳۹۲  15
 قانون مجازات اسلامی 92 16
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی  17
قانون تعزیرات حکومتی   18
  برنامه ایجاد کارگاه بهداشت کار در محل مجامع صنفی، اتحادیه ها و مجتمع های صنفی 19
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم  در خصوص آلایند های آلی پایدار  20
قانون مدیریت پسماند 21
 کنوانسیون میناماتا  

 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين حد مجاز استاندارد هاي خروجي از كارخانجات و کارگاه هاي صنعتي

 
(قانون نظام صنفی جدید(92  
(قانون معادن کشور(1377  

 

 

 

 

فایل کارهای سخت و زیان آور ردیف
قانون کار راجع به کارهای سخت و زیان آور 1
آئین نامه کارهای سخت و زیان آور 2
قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور 3
آئین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور 4
دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور 5
 آئین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوان 6
 ماده واحده اصلاح قانون تأمین اجتماعی مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور 7
 استعلام تعیین صلاحیت کارخانجات و صنوف 8
 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی 9


 

 

 

 

فایل شرکت های خدمات بهداشت حرفه ای ردیف
دستورالعمل شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای قدیم 1
 دستورالعمل شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای جدید 2
فرم های شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای

 3

روش اجرایی دستورالعمل شرکتهای خدمات بهداشت حرفه ای 4
دستورالعمل تأسیس آموزشگاههای بهداشت حرفه ای صنوف  5
 دستورالعمل اجرایی آئین نامه نحوه ارائه خدمات سلامت کار 6
تعرفه های خدمات بهداشت حرفه ای سال 1386 7
راهنمای حقوقی ثبت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود  8

 کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش 91

9
تعرفه های خدمات بهداشت حرفه ای و محیط سال 1395  10

  11
کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش 95
 

   

 

 

 

 

 

 

 

فایل ارگونومی در محیط کار ردیف
ارگونومی در قانون کار 1
آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار(مرکز سلامت محیط و کار 2
 راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری 3
 حدود مواجهه شغلی با عوامل ارگونومی 4
  آئین نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و نوجوان 5
 نوبت کاری 6

 

 

 

 

فایل مدیریت پسماندها ردیف
 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها 1
 دستورالعمل سلامت، ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت پسماندها 2
 اقدامات اجرایی لازم مطابق دستورالعمل 3
 کنوانسیون بازل 4
 ضمائم کنوانسیون بازل 5
دستورالعمل مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی ویژه 6
 راهنمای حمل و نقل پسماندهای ویژه 7
 راهنمای نگهداری و ذخیره سازی پسماندهای ویژه 8
 ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته 9
 ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای برقی و الکترونیکی 10
 پسماندهای صنعتی و خطرناک 11
 جدول جمع بندی برنامه عملیاتی پسماند 12
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم  در خصوص آلایند های آلی پایدار 13
 قانون مدیریت پسماند 14
 آیین نامه مدیریت زباله های بیمارستانی 15
آیین نامه رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و اصلاحیه آن  
 کنوانسیون میناماتا  
 الحاقیه به کنوانسیون بازل  

 

 

 

فایل آئین نامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف
جدید) آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها) 1
 آئین نامه علائم ایمنی در کارگاهها 2
 آئین نامه حفاظتی صنایع چوب 3
 آئین نامه ایمنی در آزمایشگاه 4
 آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی 5
آیین نامه اجرایی ماده 191 قانون کار  6
 آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار 7
 اصلاح آیین نامه استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای 8
 آیین نامه و مقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یون ساز 9
 آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم 10
آیین نامه معافیت کارگاههای کمتر از 10 نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار   11
 آیین نامه ایمنی در صنایع ریخته گری 12
 آیین نامه وسایل حفاظت فردی 13

 آیین نامه بکار گیری مسئول ایمنی در کارگاهها 14


 

 

 

فایل آئین نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ردیف
آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی 1
 آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار 2
آیین نامه استقرار سیستم مدیریت سلامت کار، کارگر و محیط کار  3
 آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی 4
 آیین نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت 5
آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي كشور   6
آیین نامه قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 7
 آیین نامه حمل دستی بار 8
 آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار  9
 نوبت کاری 10
 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 11
آیین نامه بهداشت کار در مراتع کشاورزی، دامداری و مرغداریهای سراسر کشور  12

 کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش 91

13
 کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی ویرایش 95 14
استاندارد های  اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران ویرایش سوم /1395  
 واژگان استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان های ایران ویرایش سوم / سال 1395  

 

 

 

فایل دستورالعمل ها ردیف
دستورالعمل شرایط و ویژگیهای انبارهای مواد شیمیایی و سموم 1
دستورالعمل تأمین سلامت کار در کارگاههای کوچک  2
دستورالعمل کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی  3
دستورالعمل حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی و سموم  4
 دستورالعمل تشکیل کمیته هماهنگی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی 5
دستورالعمل تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی  6
 دستورالعمل ضوابط بهداشتی مشاغل خانگی مجاز 7
دستورالعمل تکمیل فرم بازدید کارگاهی 8
 دستورالعمل نحوه تکمیل فرم گزارش اندازه گیری صدا در محیط کار 9
 دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ارائه خدمات سلامت کار 10
دستورالعمل شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای  11

دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاههای بهداشت اصناف (بهداشت محیط )ویرایش سوم

12
دستورالعمل اقدامات بهداشت آب  و فاضلاب به منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای منتقله از آب 13
شرح وظایف کارشناسان بهداشست حرفه ای بیمارستان ها 14
  15

 

دیف


قانون کار راجع به معاینات سلامت شغلی 1
آئین نامه معاینات سلامت شغلی 2
دستورالعمل اجرایی آئین نامه معاینات سلامت شغلی 3
آئین نامه تأسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها 4
دستورالعمل اجرایی انجام آزمایشهای مربوط به معاینات سلامت شغلی 5
دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی شاغل 6
فرم پرونده پزشکی شاغل 7
 دستور عمل اجرایی بخشنامه معاینات سلامت شغلی 8
تعرفه 92  9
تعرفه طب کار  10
 اعلام نواقص موجود در نتایج معاینات و پرونده های پزشکی  11
دستورالعمل صدور کارت معاینه پزشکی 12
بخشنامه صدور مجوز معاینات سلامت شغلی 13
  فرم قرارداد پزشک همکار طب کار 14
 فرم همکاری کارشناس بهداشت حرفه ای با پزشک طب کار 15
(دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت سلامت رانندگان(جدید  16
 بخشنامه 8621 وزارت بهداشت در مورد لزوم اندازه گیری قبل از انجام معاینات  17
راهنمای معاینات سلامت شغلی کارکنان مراکز بهداشتی  درمانی  18
 تعرفه  های طب کار در سال 1394  19
فرم بیماری یابی 111-3 مخصوص مراکز درمانی   20
 فرم معاینات سلامت شغلی مراکز درمانی  21
تعرفه های طب کار در سال 95  

 

 

 

 

فایل بخشنامه ها ردیف
بخشنامه صدور مجوز معاینات سلامت شغلی 1
 بخشنامه لزوم اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار قبل از انجام معاینات 2
شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان ها 3
 

 

 

استاندارد های مرتبط با بهداشت حرفه ای
ردیف
استاندارد آب آشامیدنی : ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 2
استاندارد آب آشامیدنی : نمونه برداری برای آزمون میکروبیولژی 3
محافظ های شنوایی 1 گوشی رو گوشی 4
محافظ های شنوایی 2 گوشی تو گوشی 5
محافظ های شنوایی 3 گوشی رو گوشی متصل به کلاه ایمنی
6

10

 


آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار

     
1 1570 حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
2 1571 حفاظتی وسایل حمل و نقل  مواد و اشیا در کارگاه ها
3 1572 تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه ها
4 1573 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
5 1574 نحوه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی
6 1575 آیین نامه کارهای سخت و زیان آور
7 1576 متن آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
8 1577 دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و ....
9 1578 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور
10 1579 حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو
11 1580 حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها
12 1581 ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار
13 1582 ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
14 1583 پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها
15 1584 حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار
16 1585 حفاظتی صنایع چوب
17 1586 حفاظتی ماشین های سنگ زنی
18 1587 آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری، آهنگری و جوشکاری
19 1588 ایمنی ماشین های افزار
20 1589 ایمنی دستگاه های مخلوط کن و همزن در کارگاه ها
21 1590 مقررات حفاظتی در ماشین های کنکاسور، خرد کن و آسیاب
22 1591 حفاظت حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع
23 1592 مقررات حفاظت در وقابل خطر پرتوهای یون ساز
24 1593 حفاظتی مولد بخار و دیگ های آب گرم
25 1 - 1594
2 - 1594
آیین نامه و مقررات حفاظتی پرسها (پرسکاری سرد فلزات)
26 1595 حفاظتی پرس های تزریقی پلاستیک و دایکاست
27 1596 آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی
28 1597 ایمنی معادن
29 1599 حفاظت فنی و بهداشت در کارگاههای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی
30 1600 حفاظتی کارگاه های ساختمانی
31 1601 ایمنی مخازن آب و استخرها
32 1602 علایم ایمنی در کارگاهها
33 1603 ایمنی در کارگاه های وسایط نقلیه
34 1604 ایمنی در آزمایشگاهها
35 1605 ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی
36 1606 ایمنی ماشین های لیفتراک
37 1607 ایمنی در صنایع شیشه
38 1608 ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب
39 1609 حفاظتی کار با سموم دفع آفات نباتی در کارگاهها
40 1610 دستورالعمل اجرایی آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان
41 1611 آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان
42 1612 ایمنی امور پیمانکاری
43 1613 حفاظتی حمل دستی بار
44 1617 ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم
45 1618 ایمنی کار در صنایع چاپ
46 1619 آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
47 1620 آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع در شورای عالی حفاظت فنی
48 1629 ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاهها
49 1630 ایمنی در بنادر
50 1632 ایمنی کار در ارتفاع
51 1633 ایمنی در کارگاهها دامپروری
52 1634 ایمنی ساختمان کارگاهها
53 1635 دستورالعمل اجرایی آئین نامه امور پیمانکاری
54 1636 ضوابط اجرایی ماده 58 آئین نامه علایم ایمنی در کارگاهها
55 1640 ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی
56 100-1 آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروي برق (جدید)

دانلود کلیه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار جدول بالا به صورت مجموع فایل zip با حجم 23.4 MB


دستورالعمل جدید معاینات رانندگان 

قابل توجه پزشکان دارای مجوزی که معاینات رانندگان را انجام می دهند             دانلود کنید


کتابخانه الکترونیک بهداشت حرفه ای و طب کار مرکز سلامت محیط و کار


راهنمای جامع حمل دستی بار

راهنمای جامع طراحي ايستگاه كار ارگونوميكي  

راهنمای كاهش ناراحتي هاي اسكلتي عضلاني در كارهاي اداري    

راهنماي معاينات سلامت شغلي كاركنان مراكز بهداشتي- درماني 

نحوه صحيح امحاء مواد شيميايي 

راهنمای كنترل سيليس در محيط كار    

راهنما و دستورالعمل مواد شيميايي خطرناك    

انجام معاينات سلامت شغلي توسط پزشكان خانواده

راهنمای كنترل سرب در محيط كار   

  راهنمای جامع بهداشت رانندگان

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی ایران

حدود مجاز مواجهه شغلي    

 راهنمایی شناسایی عوامل زیان آور شیمیایی در محیط کار

راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار

شاخص های آنتروپی استاتیکی کارگران ایرانی

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت پرتو کاران-پرتوهای غیر یونساز

راهنمای بهداشت حرفه ای در ریخته گری

راهنمای جامع ارزیابی محیط کار از دیدگاه ارگونومی

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات باطری سازی

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات ساختمانی

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات تعویض روغنی

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات آهنگری

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات جوشکاری

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات تراشکاری

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات نجاری

راهنمای بهداشت حرفه ای در نقاشی اتومبیل

راهنمای بهداشت حرفه ای در عملیات صافکاری

دانلود راهنمای بهداشت قالیبافان

راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل كوچك

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت كارگران ساختماني

و...بسیاری از دستورالعمل های مربوط به خدمات و فعالیتهای بهداشت حرفه ای را میتوانید از این قسمت  دانلود نمایید. 
   دانلود : 123.pdf           حجم فایل 1320 KB
   دانلود : برنامه_خود_اظ.pdf           حجم فایل 1320 KB
   دانلود : ayiin_nameh_total.zip           حجم فایل 24034 KB
   دانلود : dastorol_amal_ranandegan.pdf           حجم فایل 1741 KB
   دانلود : dasturolamal_takmil_formha.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : دستورالعمل_فرم_شماره1.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود : barname_behdasht_keshavarzi.pdf           حجم فایل 307 KB
   دانلود : bakhshname_barname_behdasht_keshavarzi.pdf           حجم فایل 1847 KB
   دانلود : aeinname_behdasht_kar_dar_marate.pdf           حجم فایل 190 KB
   دانلود : aein_name_behdashti_haml_bar.pdf           حجم فایل 299 KB
   دانلود : parvande_salamat_behdashti_darmani.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود : دستورالعمل_تکميل_فرم_پرونده_پزشکي_شاغل.pdf           حجم فایل 178 KB
   دانلود : bakhshnameh-moayenat-92.pdf           حجم فایل 2033 KB
   دانلود : dastor.rar           حجم فایل 3641 KB