مطالب آموزشی

 

منابع آزمون غیر حضوری کارگاه قوانین و مقررات

 

آزمون کارگاه غیر حضوری ((قوانین و مقرررات بهداشت حرفه ای )) در تاریخ 12 لغایت 16 اسفند ماه جاری در قسمت پورتال آموزش سامانه پرسنلی و  سایت دانشگاه  در دسترس خواهد بود . منابع آزمون را از لینک زیر دریافت کنید .

قوانین نظام صنفی مرتبط                       دانلود

قوانین کار مرتبط با بهداشت حرفه ای       دانلود

قوانین کار مشتمل بر موارد عمومی و فصل چهارم                  دانلود

منبع کارگاه غیر حضوری :

یکی از منابع آزمون کارگاه غیر حضوری  ((سلامت شغلی در کشاورزان ))(27 تا 30 بهمن ماه 97) با عنوان  آفت کش ها و تجهیزات           دانلود کنید

مطالب ارائه شده در جلسه فصلی  مورخه 11 شهریور 97  در خصوص سنجش و آنالیز آلاینده ها

روش اندازه گیری و انالیز سرو صدا                                                              دانلود کنید

روش اندازه گیری و آنالیز پرتوها                                                                  دانلود کنید 

الگوهای استاندارد جهت اندازه گیری روشنایی                                                دانلود کنید

 

ارزیابی و سنجش پرتوهای مادون قرمز و فرابنفش

مادون قرمز          دانلود کنید

 ماورابنفش         دانلود کنید 

ارزیابی پرتو های غیر یونساز       دانلود کنید

منبع آزمون کارگاه غیر حضوری استرس های گرمایی و بهداشت معادن


منبع آزمون کارگاه غیر حضوری استرس های گرمایی و بهداشت معادن که در تاریخ 25-20 اسفند ماه جاری بر روی سایت قرار خواهد گرفت

ایمنی و بهداشت  معادن        دانلود کنید        استرس های گرمایی          دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

 

مطالب آموزشی به نقل و با تشکر از صفحه بهداشت حرفه ای سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 

فایل عنوان ردیف
راهنمای صحیح امحاء مواد شیمیایی 1
 راهنمای دستورالعمل جامع مواد شیمیایی خطرناک 2
 راهنمای جامع حمل دستی بار 3
آئین نامه بهداشتی حمل دستی بار 4
 حدود مجاز مواجهه شغلی 5
 راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری 6
 اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای 7
 بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی 8
عوامل شیمیایی در محیط کار 9
راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران 10
راهنمای کد بیماریهای شغلی مندرج در فرم 111-3 11
توصیه های دارویی در ماه مبارک رمضان 12
قوانین و دانستنیهای حقوقی برای کارشناسان بهداشت کار 13
اصول تغذیه صحیح در زمان روزه داری 14
سیلیکوزیس 1 15
سیلیکوزیس 2 16
سیلیکوزیس 3 17
سیلیکوزیس چیست؟ 18
اصول ارگونومی در فروشگاهها 19
مجموعه مقررات و آئین نامه های بهداشت کار 20
کروم، عوارض بهداشتی، راهکارهای اندازه گیری و کنترل 21
دستورالعمل پیشگیری و کنترل دیابت و فشار خون بالا در محیط کار 22
جیوه در صنعت 23
صدا در محیط کار 24
سؤال و جوابهای رایج در زمینه کمر درد 25
بهداشت مواد غذایی 26
تنظیم خانواده 27
ایمنی و حوادث ناشی از کار 28
استرس و روشهای مقابله با آن 29
شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهای محیط کار از دیدگاه ارگونومی  30
آزبست و جایگزینهای آن 31
آزبست، انواع و بیماری زایی 32
ارزیابی عوامل زیان آور   33
 شناسایی و تعیین هدف اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار 34
جزوه آموزشی نحوه تدوین دستورالعمل 35
جزوه آموزشی روش اجرایی ماده 91 36
 دستورالعمل تکمیل فرم 3-111 37
 رهنمودهایی جهت تدوین خط مشی 38
راهنمای سرفصل ها و محتوای برنامه آموزش مدیریت پسماند پزشکی 39
(آزبست (مخصوص کارگران 40
(آزبست (مخصوص کارفرمایان 41
آنالیز وضعیت خانه های بهداشت کارگری در سطح ملی 42
برنامه مشترک ارائه مراقبتهای اولیه بهداشتی به کارگران بیمه شده 43
جزوه آموزش ارگونومی در آزمایشگاه تشخیص طبی 44
غرق شدگی 45
بهداشت محیط 46
وسایل حفاظت فردی 47
جزوه حقوق کار و روابط صنعتی 48
آشنایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 49
 تاریخچه تأسیس سازمان بین المللی کار 50
 اصطلاحات حقوقی 51

 ایمنی بیمار کارکنان اداری

52
 آشنایی با تاریخچه بهداشت حرفه ای در ایران و جهان 53
 آشنایی با خطرات بهداشتی مشاغل اداری 54
 دستورالعمل نحوه استفاده از سانوسیل، دکونکس و هالامید 55
اصول ارگونومی در عمل 56
 ترمینولوژی 57
 آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری 58
بررسی و اندازه گیری شاخصهای حرارتی 59
بررسی ماسکهای محافظ تنفسی  60
بررسی ماسکهای تنفسی  61
 حوادث ناشی از کار 62
ارزیابی روشنایی در محیط کار  63
اصول آتش نشانی  64
عوامل زیان آور فیزیکی  65
 عوامل زیان آور فیزیکی (سروصدا) 66
 وسایل حفاظت فردی 67
 اصول ایمنی و بهداشت کار 68
 کتابچه اسپیرومتری 69

توصیه های غذایی و دارویی در ماه مبارک رمضان 70
 تغذیه و خودمراقبتی در ماه مبارک رمضان 71
 دستورالعمل ایمنی حمل نفر به وسیله سبد 72
 SAFETY MAN BASKETS 73
نحوه گزارش نویسی در سیستم ایمنی و بهداشت  74
   نکات ایمنی هنگام سفر در تابستان 75

برنامه ارگونومی 76

زباله های صنعتی 77

دانستنی هایی در باره آسم مرتبط با تاندراستورم  78

 مجموعه شعار و پیام های بهداشتی 79

 موازین ایمنی در گود برداری 80

سم شناسی محیط 81

MAC روش ارزیابی ارگونومی حمل بار به شیوه  82

 

خلاصه مشخصات مواد شيميائي و نحوه اطفاء حريق

 83

 جزوه آزمون نهایی دوره بهداشتیاران کار  84

( ارزیابی و مدیریت ریسک ( دکتر محمد فام  85

(شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (مهندس مسعود رضی  86

 مواد مخدر و اچ ای وی 87

مواد محرک و اچ ای وی 88

 راههای انتقال و عدم انتقال و پیشگیری از انتقال  جنسی اچ ای وی 89

بهداشت کشاورزی در تولید، فرآوری و بسته بندی زعفران 90

صدا و تاثیر آن بر سلامتی انسان 91

بررسی اجمالی آمار حوادث ناشی از برق در کارگاههای کشور92-93 92

اصول ده گانه پیشگیری از سرطان 93

اسلاید های ارگونومی حمل دستی بار 94

اسلاید های کار با کامپیوتر 95

اسلاید های حمل دستی باربرای کارشناسان(برازنده) 96

اسلاید های ارگونومی کار با کامپیوتر 97

اسلاید های التور96 شماره 1 98

اسلاید های التور شماره 2 99

شیت های ارزیابی ارگونومی 100
  اسلاید آموزشی تدوین روش اجرایی  
  اسلاید های آموزشی دستورالعمل ایمنی بهداشت حرفه ای  
  اسلاید کنترل صدا (دکتر مرادی)  
  جزوه آموزشی اندازه گیری فشار خون  
امتیازدهی

مطالب آموزشی ارائه شده در کارگاه ارزیابی ریسک فاکتور های ارگونومی 4 (روش های ارزیابی ارگونومی )

(مورخه 28و95/06/27)

مقدمه ای بر تکنیک های ارزیابی ارگونومیک       دانلود کنید

روش ارزیابی    RULA                                     دانلود کنید

روش ارزیابی    ROSA                                     دانلود کنید

روش ارزیابی    REBA                                      دانلود کنید

روش ارزیابی    QEC                                       دانلود کنید

فرم های مخصوص  ارزیابی های ارگونومیک ( در روش های rula,reba,qec.rosa )           دانلود کنید

جزوه آموزشی روش های ارزیابی ROSA,REBA,RULA و روش ارزیابی حمل بارWISHA

(تهیه شده توسط معاونت بهداشتی اصفهان)                                                                                  دانلود کنید


                

مطالب آموزشی ارائه شده در کارگاه ارزیابی ریسک فاکتور های ارگونومی 3 (حمل بار) مورخه94/12/22

 


مطالب آموزشی ارائه شده در کارگاه ارزیابی ریسک فاکتور های ارگونومی 2 (آنتروپومتری) مورخه 94/10/06


آنتروپومتری (Anthropometry)             دانلود

کار آزمایی تطبیقی(fitting trial)            دانلود

طراحی محیط کار( work design)          دانلود

ایستگاه های کار دفتری و نظارتی          دانلود

طراحی نشستنگاه                                دانلود

میز و صندلی در فعالیتهای تحریری         دانلود

نرم افزار people size                           دانلود  (user:fatemeh eftekharian-pass:4708972722500101)فایل آموزشی چک پوینت های ارگونومی

در راستای کارگاه اموزشی اخیر در خصوص ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی یزد چک پوینت های ارائه شده در این کارگاه را بصورت یک فایل آموزشی تدوین کرده است که میتواند بسیار در فعالیتهای  آموزشی برای گروههای مختلف  مفید  باشد

ضمن تشکر از سرکار خانم مهندس فریبا منصوری ، فایل آموزشی  مذکور را میتوانید از این قسمت دانلود نمایید

ضمنا لیست چک پوینت ها را هم میتوانید از این قسمت دانلود نمایید           نسخه word             نسخه  pdf

مطالب کارگاه آموزشی ارگونومی (1)   94/08/25

ارگونومی و کاربردها

ارگونومی شناختی

ماکرو ارگونومی

task analysis

کتاب اصول بازبینی عوامل انسانی ترجمه رشاد مردوخی

کتاب اصول بازبینی عوامل انسانی ویرایش 2010(متن انگلیسی همراه با تصاویر رنگی )

پرسشنامه نوردیک

چک لیستهای ارگونومی

ارزیابی ناراحتی بدن

جزوه ارگونومی

کتاب مصور و جالب  (به زبان انگلیسی ) ergonomy kit

مطالب آموزشی  ارائه شده  در کارگاه آموزشی سامانه جامع بازرسی

اسلاید های آموزشی ارائه شده ........................................ دانلود کنید

راهنماي ثبت بازرسي بهداشت حرفه اي و  سنجش عوامل زيان آور محيط كار در سامانه جامع بازرسي مركز سلامت محيط و كار

نسخه  شماره 2.......................................................................دانلود کنید

فیلم آموزشی  پیام بین کاربران.....................................................دانلود کنید

فیلم آموزشی  تعریف مراکز بهداشتی درمانی ...............................دانلود کنید

راهنمای آموزشی تنظیمات ویندوز برای کاربرد در سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار.....................دانلود کنید

سوالات متداول.....................................................................دانلود کنید   

منبع آزمون کارگاه غیر حضوری بهداشت حرفه ای در کارگاههای کوچک (زمان برگزاری94/5/7)

منبع آزمون کارگاه غیر حضوری(( راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل كوچك (جوشكاري – برش و لحيم كار و ..)) از انتشارات مرکز سلامت محیط و کار  اعلام شده است که آن  را می توانید از اینجا دانلود کنید

 

 

مطالب آموزشی ارائه شده در کارگاه چالش های سلامت در کارگران ساختمانی

مجموعه این مطالب را (38 فایل ) در این فایل زیپ شده با حجم 26 مگابایت میتوانید دانلود کنید

 

نقشه راه ایمنی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

مطلب ارائه شده توسط مهندس خواجه پور درهمایش روز جهانی بهداشت حرفه ای جغتای را می توانید از اینجا دانلود کنید


ارزیابی کار فکری

مطلب ((ارزیابی بار کار فکری))  که دکتر مجید فلاحی از اساتید گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار آن را  در کارگاه آموزشی مورخه

93/12/19 ارائه کردند را می توانید از اینجا دانلود کنید


 

فايلهاي آموزشي روشهاي نمونه برداري عوامل شيميايي محيط كار

           فايلهاي آموزشي ارائه شده در  کارگاه منطقه ای روشهاي نمونه برداري عوامل شيميايي محيط كار جهت استفاده در كارگاههاي آموزشي براي كليه همكاران محترم بهداشت حرفه اي در وبلاگ  بارگذاري می شود .

 

 

دانلود نسخه pdf مطالب 

 

منبع آزمون کارگاه غیر حضوری بهداشت روان درمحیط کار

منبع آزمون کارگاه غیر حضوری سلامت روان در محیط کار را می توانید از اینجا دانلود کنید

 

 

منبع آزمون کارگاه غیر حضوری بهداشت کشاورزی

دستورالعمل جامع بهداشت کشاورزی که به عنوان منبع  آزمون  کارگاه غیر حضوری بهداشت کشاورزی معرفی شده است را می توانید  در این پست دانلود  کنید این آزمون در مورخه 93/8/18 پس ازجلسه فصلی واحد در سالن اجتماعات مرکز توحید شهر برگزار خواهد شد .

 

 

مخاطرات و عوارض کاربرد نامناسب سموم نباتی

این عنوان مطلبی بود که مهندس محمد حسین ابریشمی مقدم کارشناس مدیریت حفظ نباتات خراسان رضوی در همایش بهداشت کشاورزی شهرستان جوین ایراد کرد و حاوی مطالب خوبی جهت آموزش کشاورزان  و دست اندرکاران سلامت کار کشاورزان می باشد اسلاید های ارائه شده این مطلب را با اجازه از  ایشان  و جهت استفاده شما همکاران گرامی در این پست قرار می دهیم             مطلب در بخش های زیر دانلود کنید

 

 

 

بخش اول  13 مگابایت                          بخش دوم      15 مگابایت                بخش سوم 13 مگابایت

 

  ((مطالب آموزشي ارائه شده در كار گاه منطقه اي كنترل عوامل فيزيكي  و شيميايي محيط كار خرداد 92))

 


 

بخش اول (اصول كاربردي در سنجش و كنترل فردي و محيطي صداي محيط كار)

 

این مطلب آموزشی و صدها مطلب آموزشی دیگر را از وبلاگ مهندسی بهداشت حرفه ای  سبزوار به آدرس

 http://sabzevarohs.blogfa.com

دانلود کنید

 

منابع آزمون کارگاه غیر حضوری

منابع آزمون کارگاه غیر حضوری قوانین ومقررات بهداشت حرفه ای که در تاریخ 93/5/18برگزار خواهد شد به شرح ذیل خواهند بود

 

قوانين كار مرتبط با بهداشت حرفه اي

آيين نامه وسايل حفاظت انفرادي

آيين نامه بهداشت كار در مراتع كشاورزي ، دامداري و مرغداريهاي سراسر كشور

بخشنامه معاينات سلامت شغلي

________________________________________________________________________________________________________________


 

 

   دانلود : 2.rar           حجم فایل 497 KB
   دانلود : 1.pdf           حجم فایل 73 KB
   دانلود : 3.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : کتاب_آفت_کش_ها.pdf           حجم فایل 1224 KB
   دانلود : الگوهای_استاندارد_جهت_اندازه_گیری_روشنایی.pdf           حجم فایل 481 KB
   دانلود : پرتو.rar           حجم فایل 911 KB
   دانلود : صدا.rar           حجم فایل 1299 KB
   دانلود : nir_measurement.pdf           حجم فایل 2416 KB