دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

 سید احمد احمدی نسب

معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

(CV)
نشانی : خيابان طالقاني روبروي حسنيه نجم

   تلفن دفتر معاونت : 
05144652039

      پست الکترونیکی:a.ahmadinasaba1@yahoo.com    

 كدپستي :   9617684155