دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

دکتر مرضیه احمدی

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 


نشانی : خيابان طالقاني روبروي حسنيه نجم

تلفن دفتر معاونت : 
05144645520

پست الکترونیکی:abdollahzadehh1@medsab.ac.ir     

 كدپستي :   9617684155