دسترسی سریع
يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣

 

جناب آقای دكتر سید مجید غضنفری


معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان سبزوار

(cv)

نشانی : خيابان طالقاني روبروي حسنيه نجم

تلفن دفتر معاونت :              
05144019011

                       پست الکترونیکی:                                                           

                                     everlastingmajid@gmail.com 

 

 كدپستي :   9617684155