دسترسی سریع
چهارشنبه ١٣ مرداد ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی
مطالعات مختلف ثابت كرده‌اند كه تخصيص تسهيلات هم باعث تشويق افراد به ادامه مسير حرفه‌اي مي‌شود و هم مي‌تواند دانشجويان با سلائق و انگيزه‌هاي مختلف را براي مشارکت درفعاليتهاي علمي جذب نمايد. متناسب با حيطه‌هاي سه گانه اين المپياد پاداشها و تسهيلات به برگزیدگان در مرحله کشوری به صورت زیر تعريف شده است:  

    1.   استفاده از تسهيلات ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر طبق آيين نامه هاي مربوط (بر اساس رشته‌هاي متناظر شرکت کنندگان)- 
نمونه جدول امتيازات دستياري پزشكي
    2.   عضويت در بنياد ملي نخبگان- بر اساس بند "د" ماده 4 آيين نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي
    3.   استفاده از تسهيلات آيين نامه استعدادهاي درخشان براي نفرات اول حيطه ها
    4.   جوايز نقدي (سکه بهار آزادی به نفرات اول تا سوم انفرادی و اعضای تیمهای اول هر حیطه)
    5.   تندیس و لوح تقدیر به امضای وزیرمحترم بهداشت یا معاون محترم آموزشی
 
موارد 4 و 5 پس از پیگیریهای جناب آقای دکتر حسن زاده و جناب آقای افتخاری به لسیت فوق اضافه شدند.