دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٧ مهر ١٤٠٠
En
مطالب علمی
آرشیو مطالب علمی

 

به منظور ورود حداكثري دانشجويان، كليه دانشجويان سال 3 به بعد مقاطع كارشناسي و دكتراي حرفه اي (پس از گذراندن آزمون جامع علوم پايه) دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور مي‌توانند (بدون در نظر گرفتن معدل كل) در اين المپياد شركت كنند. براي استفاده از تسهيلات نخبگان و استعدادهاي درخشان بايد شرايط آيين نامه هاي مذكور نيز تأمين گردد. براي مثال علاوه بر كسب رتبه در المپياد علمي، دارا بودن حداقل معدل كل 16 براي عضويت در دفتر استعدادهاي درخشان الزامي است.

تبصره 1 : هر فردي كه رتبه هاي 2 يا 3 انفرادي را در المپيادهاي قبلي كسب نموده باشد، مجددا مي‌تواند در المپياد شركت نمايد، در صورتي رتبه او لحاظ مي‌گردد كه رتبه انفرادي بالاتري از سالهاي قبل كسب نموده باشد. منعي براي شركت در ساير حيطه ها در سالهاي بعد وجود ندارد.

در مرحله دانشگاهي دانشجويان امكان شركت در حيطه هاي مختلف را دارند(در صورت موافقت دانشگاه) ولي در مرحله كشوري هر فرد تنها امكان شركت در يك حيطه را دارد.

دانشجويان در زمان برگزاري آزمون غربالگري در مرحله دانشگاهي بايد شاغل به تحصيل باشند.