چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩
بخش جراحي

مسئول بخش جراحي : فاطمه آذرنگ

تجهیزات بخش شامل:

EKG

•ساکشن 

•ترالی اورژانس

•پالس اکسیمتری

•مانتیور

•دی سی شوک

•ونتیلاتور

•اسلیت

جهت دانلود  پمفلت های آموزشی اینــجا کلیک کنید