دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣
En

تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی سبزوار

دوره‌های تحصیلات تکمیلی، عالی‌ترین سطح علمی دانشگاهی در ابعاد آموزشی و پژوهشی محسوب می‌شوند. تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، ارتقای مستمر کیفیت آموزش، پژوهش و کیفیت خدمات از اهداف اساسی این دوره می باشد. تحصیلات تکمیلی دانشکده اميدوار است  با برنامه ریزی و همدلی همه اعضای محترم هیأت علمی دانشکده، به مسيري روشن براي نيل به این اهداف دست يابد.

دانشکده پرستاری و مامایی سبزوار در سال 1365 و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأسیس شد، و در سال 1390 در رشته­ های کارشناسی ارشد آموزش داخلی جراحی و مراقبت ویژه؛ و در سال 1393 در رشته پرستاری سالمندی شروع به آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد نمود.

 

 

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده :

دکتر عبدالقادرعصاررودی

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده 
الهام شنوایی زارع