جمعه ٠٨ مرداد ١٤٠٠
شرح وظایف مسئول درس

شرح وظايف مسئول درس :

1- دريافت اسامي مدرسين درس از مدير گروه

2- تهيه طرح دوره با مشاركت كليه مدرسين درس

3- رعايت توالي طرح دوره و پرهيز از تکرار دروس توسط اساتيد آن درس

4- جمع آوري طرح درس از مدرسين درس

5- تحويل طرح دوره و طرح درس به EDC، مدیر گروه و آموزش دانشکده

6-اختصاص ساعت كلاس به درس توسط آموزش بر اساس طرح دوره

7-هماهنگي با اساتيد جهت  حضور در كلاس طبق طرح دوره توسط آموزش

8- ارائه برنامه امتحان درس  به مدرس توسط امتحانات

9-هماهنگي با اساتيد جهت تنظيم  مدت  اختصاص يافته به امتحان براساس سهم درس

10- ارائه سوالات به اداره امتحانات توسط مدرس درس

11-حضور در جلسه امتحان و دریافت سوالات توسط مدرس درس

12-ارائه نمرات به اداره امتحانات 3 روز پس از  تاریخ بر گزاری امتحان

13-رسیدگی به اعتراضات توسط مدرس درس

14-ارائه نمرات به مسئول درس یک هفته پس از امتحان توسط اداره امتحانات

15-ثبت موقت نمره درس یک هفته  پس از برگزاری امتحان توسط مسئول درس

16- ثبت نهایی نمره درس 3 روز  پس از ثبت موقت توسط مسئول درس

17-ارائه لیست نمرات نهایی تایید شده  توسط مسئول درس به اداره امتحانات

دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir