دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

اعلام لیست ریکال های دارویی1402

پاسخ منفی آزمون داروی فوریتی قرص ویگاباترین 500 

توزیع غیر قانون اتانول شرکت معراج 

توقف توزیع و مصرف شربت دی سیکلومین اچ سی ال 

توقف مصرف فرآورده Octagam

جمع آوری فرآورده تقلبی Keytruda 

در خصوص تعیین و تکلیف داروی ویگاباترین500

ریکال آمپول جنتامایسین شرکت زهراوی با سری ساخت 310 

ریکال آمپول کتورولاک شرکت داروسازی اکسیر 

ریکال آمپول کتورولاک شرکت داروسازی 

ریکال آمپول کوتریموکسازول شرکت داروسازی کیمیدارو با سری ساخت C1 

ریکال دانترولن 

ریکال داوطلبانه 10 سری ساخت سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 میلی گرمی شرکت داروسازی لقمان 

ریکال داوطلبانه فرآورده Vectibix 100mg توسط شرکت بهستان دارو 

ریکال داوطلبانه ویال 5 فلورواوراسیل

ریکال ژلوفن ساخت داروسازی دانا

ریکال سرم دکستروز 3.33 درصد سدیم کلراید 0.3 درصد شرکت کارخانجات داروپخش  

ریکال سرم دکستروز 5% شهید قاضی با سری ساخت 0203125 

ریکال سرم دکستروز 10% شرکت Mediclone 

ریکال سرم مانیتول 20% شرکت ثامن 

ریکال سوسپانسیون آموکسی سیلین 125 میلی گرمی داروسازی لقمان 

ریکال سوسپانسیون آموکسی سیلین 250 میلی گرمی داروسازی لقمان 

ریکال فرآورده انسولین گلاریتوس 

ریکال قرص جویدنی ویتامین k1 

ریکال قرص ویگاباترین 

ریکال کپسول سیکلوسپورین 100 میلی گرمی با برند سیکلوفیل ام ایی 

ریکال کلسیم دی سدیم ادتات 

ریکال کلیه بچ های سرم دکستروز 10%

ریکال کلیه سری ساخت ویال آرسنیک تری اکساید

ریکال محلول استریل چشمی شهید قاضی

ریکال محلول انفوزیون مترونیدازول  

ریکال محلول تزریقی هیدروکورتیزون دارودرمان سلامت پارس 

ریکال ویال آرسنیک تری اکساید 

ریکال ویال دکستروز 50 درصد شرکت ثامن 

فرآورده تقلبی کلوفارابین 

پاسخ غیرقابل قبول آزمون داروی فوریتی ویال دانترولن/یاسین داروی فارس

ریکال داوطلبانه آمپول متیل ارگونوین داروسازی مینو با سری ساخت های 5B22/10E22/6C22/9C22

ریکال داوطلبانه آمپول کلیندامایسین اکسیر با سری ساخت 0070123

ریکال آمپول تریامسینولون استوناید اکسیر با سری ساخت 0010623

ریکال محلول تزریقی هیدروکورتیزون/توسعه امین دارو آراد

دستور توقف توزیع و فروش فیزیکوشیمیایی سرم دکستروز سالین هندی با سری ساخت 1E32310 (وارداتی روناک دارو)

دستور توقف توزیع و فروش کپسول کرئون با سری ساخت 63001 (رادیان دارو ایرانیان)

پاسخ غیر قابل قبول آزمون داروی فوریتی آمپول تریامسینولون/ یارا طب خاورمیانه

پاسخ غیر قابل قبول آزمون داروی فوریتی آمپول آرتسونات/ سینا پیشگام دارو نوین