دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

 واحد بهداشت محيط معاونت بهداشتي در جهت كنترل عواملي از محيط كه بنحوي روي سلامتي جسمي و روحي و اجتماعي انسان تاثير مي گذارد فعاليت مي نمايد هدف نهايي اين واحد تامين ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق درگير نمودن آگاهانه و فعالانه مردم در برنامه هاي بهداشت محيط و جلب همكاري هاي برون بخشي و درون بخشي با كنترل عوامل محيطي ميباشد

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

امتیازدهی