منو اصلی
حدیث
تقویم
 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 724"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد724" برگزار کرد.

 • برگزاری "کارگاه آشنایی با کد 247"
  مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در راستای توانمند سازی کادر درمانی مرکز بهداشت کارگاه آموزشی با عنوان "آشنایی باکد247" برگزار کرد.

 • برگزاری جلسه "هم اندیشی سوپروایزرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"
  جلسه "هم اندیشی سوپروازرین کنترل عفونت بیمارستان های تابعه"باحضور معاون محترم درمان و مدیران ارشد بیمارستان های تابعه در ساعت 8 صبح مورخه97/3/8 در محل معاونت درمان برگزار گردید.

 • تقدیر از دانشگاه در جشنواره بیمارستانهای مجری طرح درمان سکته های قلبی و مغزی
  نخستین جشنواره تقدیر از بیمارستانهای مجری مدیریت درمان سکته های قلبی و مغزی با حضور دکتر هاشمی مقام عالی وزارت ،دکترآقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت و بیمارستانهای سراسر کشور در سالن همایش مرکز قلب و عروق شهید رجائی برگزار شد.

 • ابلاغ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 1396
  تعرفه خدمات پرستاری در منزل در سال 1396ابلاغ شد.

 

برنامه استراتژيك دفتر پرستاري

حوزه معاونت درمان

دانشكده علوم پزشكي سبزوار

سال 1386

 

 

اعضاء كميته برنامه استراتژيك

 

آقاي دكتر علي اصغر باغاني                 معاونت درمان

آقاي كاظم مسكني                               مديريت درمان

آقاي عباسعلي تقي زاده                                     مدير دفتر پرستاري

خانم فروغ وحيدي                              كارشناس دفتر پرستاري             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشاني :

سبزوار خ سيد جمال الدين اسد آبادي ساختمان مركزي دانشكده علوم پزشكي

و خدمات بهداشتي درماني سبزوار- طبقه سوم معاونت  درمان

                            تلفن : 2230005                                       دورنگار : 2231002

 

مقدمه :

 

دفتر پرستاري معاونت درمان با عنايت به جايگاه ويژه اي كه رشته پرستاري با توجه به ارتباط عميق و خاص كه با مددجويان دارد مي تواند نقش مهمي در توسعه سلامت جامعه داشته باشد .

از طرف ديگر پيشرفتهاي سريع و وسيع در حوزه سلامت موجب آن شده است كه ديدگاه مردم نسبت به موضوع تغيير يافته و توسعه سلامت از حالت غير فعال به نگاه فعال سازي اقشار جامعه تغيير يابد . در اين ديدگاه اشخاص ، گروهها و نهادهاي اجتماعي در توسعه سلامت سهيم هستند و براي نيل به اين هدف توسعه علوم مراقبتي و آموزش جامعه ، ابزاري بسيار كارآمد خواهد بود.

در ميان فعالان عرصه سلامت ، پرستار به عنوان وسيع ترين طيف در خط مقدم تعامل ، با بيماران در توسعه اين ديدگاه جايگاه ممتازي دارد كه با برنامه ريزي اصولي جهت ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري مي توان گامهاي بلندي در جهت ارتقاء‌سطح سلامت اقشار جامعه و افزايش رضايتمندي مراجعين برداشت.

برنامه استراتژيك كه در  اين مجموعه ارائه شده است اهم فعاليتهاي دفتر پرستاري معاونت درمان دانشكده علوم پزشكي سبزوار در سال 1386 مي باشد كه توسط كميته برنامه ريزي استراتژيك تهيه شده است و بديهي است كه برنامه هر ساله مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و اين كميته در حوزه معاونت درمان به كار خود ادامه خواهد داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالت : Mission

 

دفتر پرستاري معاونت درمان به عنوان بخشي از دانشكده علوم پزشكي سبزوار عهده دار تلاش در جهت ارتقاء‌كيفيت خدمات ارائه شده جامعه از طريق پرستاران شاغل در واحدهاي تابعه مي باشد .

و در نظام سلامت كادر پرستاري خدمات تخصصي ضروري و حياتي ارائه مي دهند و وسعت و دامنه خدمات اين گروه از پيشگيري تا بازتواني را شامل مي گردد. امروزه عده زيادي از كازشناسان بخش سلامت را پرستاران تشكيل مي دهند ، لذا پيشرفت علم و عمل در پرستاري مي تواند باعث ارتقاء كيفيت خدمات سلامت گردد و بديهي است هر گونه سرمايه گذاري در اين مسير مي تواند آثار و فوائد اقتصادي و اجتماعي شايان توجهي به همراه داشته باشد.

اين دفتر براي حفظ و ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري و افزايش رضايتمندي مراجعين موارد زير را مدنظر دارد :

·        ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در واحدهاي تابعه

·        ارتقاء سطح علمي و دانش پرسنل پرستاري

·        توسعه نيروي انساني در راستاي انجام رسالت

·        ارتقاء سطح سلامت پرسنل پرستاري

·        كاهش ميزان عفونتهاي بيمارستاني

·        ارتقاء كارآيي و افزايش انگيزه پرسنل پرستاري

·        تلاش در جهت كاهش مرگ و مير كودكان 59-1 ماهه به عنوان يكي از شاخصهاي سلامت جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشم انداز : Vision

 

-       دفتر پرستاري معاونت درمان متعهد به انجام هر گونه تلاشي در جهت ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري قابل ارائه به مراجعين مي باشد.

-       براي دستيابي به ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري مهمترين سرمايه نيروهاي انساني هستند و دفتر پرستاري معاونت درمان خود را متعهد مي داند كه محيطي فراهم كند تا در آن نيروهاي انساني اعم از پرستار ، بهيار ، كمك بهيار ، تكنيسين هاي اتاق عمل و هوشبري احساس بالندگي كنند.

-       دفتر پرستار ي معاونت درمان خود را ملزم به برقراري ارتباط سازماني با مراكز دولتي و خصوصي منطقه اي و محلي مي داند تا از طريق تبادل تجارب با پيشرفتهاي علمي و روشهاي جديد مراقبتي در عرصه سلامت به سوي ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري گام بردارد.

-       دفتر پرستاري معاونت درمان در تصميم گيريهاي مرتبط با سلامت جامعه و مراقبت هاي پرستاري نقش فعال ايفا كرده و مي كوشد با هماهنگ سازي آموزشهاي لازم به كادر پرستاري و نيازهاي مراجعين ،‌رضايت مراجعين به واحدهاي تابعه را جلب نمايد .

-       دفتر پرستاري معاونت درمان در تلاش است كه در سطح منطقه اي رتبه اول و در سطح ملي جزء دفاتر پرستاري تراز اول دانشكده هاي علوم پزشكي قرار گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاط قوت : Strengths

 

S1  - استقلال دانشكده علوم پزشكي سبزوار از لحاظ اعتبارات و امكانات

S2  - وجود چارت سازماني جهت واحدهاي پرستاري تابعه

S3  - امكان دسترسي به اعضاء‌هيئت علمي دانشكده

S4  - امكان دسترسي به شبكه اينترنت با سرعت و حجم مناسب و كتابخانه مجهز در واحدهاي تابعه

S5  - ارائه خدمات اورژانسي به موقع و مناسب مطابق نظر سنجي از دريافت كنندگان خدمت

S6  - برگزاري برنامه هاي آموزش تخصصي ضمن خدمت كاركنان

S7  -حركت به سوي نظام شايسته سالاري

 

نقاط ضعف : Weaknesses

 

W1 ضعف روحيه و كاهش انگيزه كاركنان

W2 نامناسب بودن سيستم تشويق و تنبيه كاركنان

W3 ناكارآمدي نظام ارزشيابي كاركنان

W4 كمبود نيروي انساني پرستاري با توجه به تعدادپست سازماني مصوب

W5 ضعف در استفاده از اتوماسيون اداري

W6 اضافه كار اجباري در بعضي واحدهاي تابعه به دليل كمبود نيروي انساني

W7 آموزشي نبودن بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرصتها : Opportunities

 

O1 موقعيت استراتژيك شهرستان سبزوار

O2 وجود مجموعه مديريتي هماهنگ در سطح دانشكده بخصوص همراهي معاونت پشتيباني با معاونت درمان در جهت رفع كمبودها

O3 فراهم بودن شرايط گزينش نيروي انساني اصلح

O4 امكان استفاده از نيروهاي طرحي

O5 وجود فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف پرستاري در سطح شهرستان

O6 برخودداري از جمعيت جوان و علاقه مند به رشته هاي دانشگاهي

 

 

تهديدها : Threats

 

T1 حادثه خير بودن شهرستان به دليل همجوار بودن با جاده اصلي

T2 تعدد مراكز تصميم گيري و ارائه خدمات در امور درماني

T3 ناكافي بودن بودجه با توجه به شرايط

T4 نارضايتي بعضي از مراجعين از نحوه ارائه خدمات درماني

T5 تفاوت ديدگاههاي سازمان مديريت و وزارت بهداشت در اجراي شاخص هاي تخصيص و توزيع منابع

T6 فرهنگ نامناسب درماني در جامعه

T7 عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوي سازمانهاي بيمه گر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشها : Valuse

 

-       مجموعه كادر پرستاري اين دانشكده به صورت اعضاء يك خانواده محسوب مي گردند كه هدف مشتركي را دنبال مي كنند.

-       مجموعه فوق مشكلات خود را از طريق برقراري ارتباط ، مشورت ، نظر خواهي از صاحب نظران با مجموعه درون سازماني و برون سازماني دانشكده علوم پزشكي و با جلب همكاري آنان برطرف مي نمايند.

-       هر اقدامي در جهت ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري توسط دانشكده حمايت مي گردد.

-       منطق حاكم بر فعاليت دفتر پرستاري معاونت درمان بر پايه استدلال منطقي ، تفكر ، انديشه و علم است و سعي بر اين است كه ساير امتيازات غير مرتبط با اصول فوق در تصميم گيريها مورد توجه قرار نگيرد.

-       دفتر پرستاري معاونت درمان خود را ملزم به بازنگري مستمر فرآيندهاي مربوط به خدمات پرستاري و ارتقاء آنها مي داند.

 

 

اهداف آرماني :

 

-       ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري ارائه شده به مراجعين

-       افزايش رضايتمندي بيماران و كاركنان

-       تامين و حفظ و ارتقاء كيفيت آموزش هاي ارائه شده به كادر پرستاري

-       بهبود و رشد شاخصهاي سلامت از طريق ارتقاء كيفيت خدمات ارائه شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم تحليل عوامل بيروني

 

عوامل بيروني

درجه اثر

ضريب اثر

درجه پاسخگويي

نمره نهايي

-       فراهم بودن شرايط گزينش نيروي اصلح

-       امكان استفاده از نيروهاي طرحي

-       وجود فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف علوم پزشكي در سطح شهرستان

-       تعدد  مراكز تصميم گيري و ارائه خدمات در امور درمان

-       عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوي سازمانهاي بيمه گر

-       فرهنگ نامناسب درماني در جامعه

-       ناكافي بودن بودجه با توجه به شرايط

-       نارضايتي بعضي از مراجعين از نحوه ارائه خدمات درماني

-       تفاوت ديدگاههاي سازمان مديريت و وزارت بهداشت در اجراي شاخص هاي تخصيص وتوزيع منابع

4

4

3

 

4

 

4

 

3

4

3

 

4

 

3%

2%

2%

 

2%

 

2%

 

2%

3%

2%

 

2%

 

 

3

3

1

 

2

 

2

 

2

2

3

 

2

9%

6%

2%

 

4%

 

4%

 

4%

6%

6%

 

4%

       - جمع

0

20%

0

45%=25/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم تحليل عوامل دروني

 

عوامل دروني

درجه اثر

ضريب اثر

درجه پاسخگويي

نمره نهايي

-       وجود امكانات اطلاع رساني از جمله اينترنت و كتابخانه مجهزدر واحدهاي تابعه

-       ارائه خدمات اورژانسي به موقع و مناسب مطابق نظر سنجي از مراجعين

-       حركت به سوي نظام شايسته سالاري

-       كاهش انگيزه كاري كاركنان

-       آموزشي نبودن بيمارستانها و مراكز درماني

-       ضعف در سيستم تشويق و تنبيه

-       اجراي نادرست ارزشيابي عملكرد كاركنان و عدم استفاده از نتايج

-       ضعف در استفاده از اتوماسيون اداري

-       برگزاري برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت

-       برخودداري از جمعيت جوان و علاقه مند به رشته هاي دانشگاهي

4

 

3

 

3

4

4

4

3

 

3

4

4

2%

 

2%

 

2%

2%

2%

2%

2%

 

2%

2%

2%

3

 

3

 

2

3

2

3

2

 

2

3

3

 

 

6%

 

6%

 

4%

6%

4%

6%

4%

 

4%

6%

6%

 

      - جمع

___

20%

____

52%=6/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفتر پرستاري معاونت درمان

تحليل استراتژيك محيط

 

 

جدول تعيين موقعيت سازمان

 

 

نمره دروني = 6/2

نمره بيروني = 25/2

حفظ و نگهداري

تقويت دروني و تدافعي

تقويت دروني و تدافعي

توسعه

حفظ و نگهداري

تقويت دروني و تدافعي

توسعه

توسعه

حفظ و نگهداري

 

 

 

 

 

 

وضعيت موجود سازمان : حفظ و نگهداري

 

 

 

 

اهداف كلي :Gools

 

G1 ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در بيمارستانهاي تابعه به بيماران

G2 ارتقاء سطح علمي و دانش پرسنل پرستاري بيمارستانهاي تابعه

G3 تامين نيروي انساني مورد نياز و تلاش در جهت رفع كمبود نيروي انساني كادر پرستاري

G4 ارتقاء سطح سلامت پرسنل پرستاري در بيمارستانهاي تابعه

G5 كاهش عفونت هاي بيمارستاني و كاهش ميزان بروز آن در بيمارستان هاي تابعه

G6 اجراي برنامه رسيدگي به مرگ و مير كودكان 59-1 ماهه به صورت وسيع در تمام بيمارستانهاي تابعه و پيگيري مستمر آن

G7- ارتقاء كارآيي و انگيزه كادر پرستاري با برگزاري مراسم روز پرستار و تقدير از پرستاران نمونه واحدهاي تابعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در بيمارستانهاي تابعه به بيماران

 

G1O1 حفظ و ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري در جهت رضايتمندي بيماران و كاركنان در واحدهاي تابعه

 

G1O1S1 حركت به سمت ارئه خدمات پرستاري به صورت استاندارد و پرهيز از ارائه خدمات به صورت غير استاندارد به بيماران

G1O1S2 افزايش كارآيي و كيفيت كار پرسنل پرستاري

 

G1O1S1A1 پيگيري و تهيه كتاب استانداردهاي خدمات پرستاري

G1O1S1A2 تهيه و ارائه چك ليست نظارتي جهت بخشهاي مختلف بيمارستانهاي تابعه

G1O1S1A3 برنامه ريزي تقويم بازديدهاي دفتر پرستاري از بخشهاي مختلف درماني تابعه و هماهنگي هاي لازم

G1O1S1A4 بازديد از بخشهاي مختلف بيمارستاني و تهيه گزارش كتبي از وضعيت موجود بخشها

G1O1S1A5 ارسال گزارش بازديد ها به بيمارستانها ي مربوطه جهت اصلاح مشكلات موجود

G1O1S1A6 تشكيل جلسات ماهيانه با مديران خدمات پرستاري بيمارستانها و بررسي گزارشات و دريافت پيشنهادات و راهكارها جهت ايجاد وحدت روحيه در واحدهاي تابعه

G1O1S1A7 پيگيري  مشكلات بازديدهاي قبلي در بازديد هاي بعدي

G1O1S2A1- برقراري سيستم تشويق و تنبيه

G1O1S2A2 عادلانه كردن سيستم توزيع كارانه از طريق اجراي دقيق طرح بايلوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2- ارتقاء سطح علمي پرسنل پرستاري در واحدهاي تابعه

 

G2O1- ارتقاء سطح علمي پرسنل پرستاري و به دنبال آن ارتقاء سطح ارائه خدمات آنان        

                                                              

G2O1S1 بررسي سطح علمي پرسنل پرستاري

G2O1S1A1 : برگزاري آزمون جامع پرستاري براي تمامي پرسنل پرستاري                %#B                                     

  G2O1S1A2 : بررسي نتايج ازمون جامع پرستاري در گروههاي مختلف

G2O1S1A3 : تصميم گيري در مورد سر فصل دوره هاي آموزشي سال 86 بر اساس نتايج به دست آمده

 

G2O1S2 برنامه ريزي و تنظيم تقويم آموزش هاي  تخصصي پرسنل پرستاري در سال 86

G2O1S2A1 نياز سنجي آموزشي بر اساس سر فصل ارسالي از  معاونت توسعه منابع وزارت متبوع از بيمارستانهاي تابعه

G2O1S2A2 تشكيل جلسه با سوپروايزرهاي آموزشي واحدهاي تابعه در دفتر پرستاري و اولويت بندي پيشنهادهاي آموزشي

G2O1S2A3 اعلام دوره هاي پيشنهادي جهت برگزاري به معاونت محترم پشتيباني جهت اخذ موافقت اوليه سازمان مديريت

G2O1S2A4- اعلام دوره هاي پيشنهادي جهت همكاري اعضاي هيت علمي به معاونت آموزشي

G2O1S2A5 تنظيم تقويم آموزشهاي تخصصي كادر پرستاري با همكاري سوپروايزرهاي آموزشي

G2O1S2A6- برگزاري جلسه هماهنگي با مديران خدمات پرستاري در بيمارستانهاي تابعه براي برنامه ريزي جهت شركت كادر پرستاري در اين دوره ها

G2O2S2A7 برگزاري دوره ها طبق برنامه زمان بندي شده

G2O1S2A8- نظارت و بازديد توسط كارشناسان و مدير دفتر پرستاري از برگزاري دوره ها و ارزشيابي پايان دوره ها

G2O1S2A9 جمع بندي نتايج posttest شركت كنندگان آزمون و آماده كردن دفترچه برگزاري در آزمون

G2O1S2A10 ارسال دفترچه دوره هاي برگزارشده به معاونت پشتيباني جهت اخذ مجوز نهايي از سازمان مديريت

G2O1S2A11 صدور گواهي دوره هاي برگزار شده و تحويل به پرسنل پرستاري واحدهاي تابعه

G3 تامين نيروي انساني مورد نياز و تلاش در جهت رفع كمبود نيروي انساني كادر پرستاري

G301- استاندارد نمودن و يا نزديك به استاندارد نمودن تعداد نيروي كادر پرستاري

G3O2 جلوگيري از اضافه كار اجباري و خستگي اجتناب ناپذير پرسنل

G3O1S1 تعيين وضعيت موجود

G3O1S2 تهيه فرمول استاندارد جهت تعيين ضريب نيرو به تخت

G3O1S3 برآورد نيروي انساني پرستاري مورد نياز بيمارستانهاي تابعه به تفكيك بخشهاي بيمارستاني بر اساس حجم كار و ....

G3O1S4 بررسي راهكارهاي امكان پذير براي رفع كمبود نيروي انساني پرستاري

G3O2S1- محاسبه دقيق ميزان اضافه كاري پرسنل كادر پرستاري

G3O2S2- بررسي ميزان رقبت كادر پرستاري به انجام اضافه كار در بيمارستانهاي تابعه

G3O1S1A1 بررسي كتابهاي مرجع بخصوص كتاب استانداردهاي خدمات پرستاري جهت تهيه فرمول هاي محاسبه نيروي انساني پرستاري

G3O1S1A2 بررسي بخشنامه هاي سازمان مديريت جهت استاندارد تخصيص اعتبار براي نيروي انساني پرستاري بابت تخت بستري بيمار

G3O1S2A1 تهيه آمار نيروهاي موجود در بيمارستانهاي تابعه به تفكيك بخش ها

G3O1S2A2 تعيين ضريب نيروي موجود به تخت

G3O1S2A3 تهيه آمار كمبود نيروي انساني پرستاري

G3O1S3A1- شركت در چند جلسه با معاونت پشتيباني جهت بررسي مشكلات نيروي انساني

G3O1S3A2 شركت در جلسات مستقل در هر يك از بيمارستانهاي تابعه با شركت رياست و مدير خدمات پرستاري هر بيمارستان جهت محاسبه كمبودها

G3O1S3A3 توافق با معاونت پشتيباني جهت به كارگيري نيروي طرح لايحه در حد امكان جهت جبران كمبود نيروي انساني

G3O1S3A4 توافق با معاونت پشتيباني جهت اخذ مجوز استخدام از سازمان مديريت جهت جذب نيروي استخدامي بر اساس پستهاي سازماني بلا تصدي

G3O2S1A1 جمع آوري ليست اضافه كار ماهانه پرسنل پرستاري از كليه بيمارستانها

G3O2S1A2 شركت در جلسه اي با معاونت محترم پشتيباني جهت بررسي راههاي تبديل اضافه كار به نيروي طرحي

G3O2S2A1- برگزاري جلسه اي با مترون هاي بيمارستانهاي تابعه با حضور مديريت درمان و بررسي ميزان رضايت پرسنل از انجام اضافه كار

G4- ارتقاء سطح سلامت پرسنل پرستاري در بيمارستانهاي تابعه

G4O1 بررسي وضعيت سلامت پرسنل پرستاري

G4O2 ايمن كردن محيط كار جهت پرسنل

G4O3- آموزش لازم در زمينه تفكيك و دفع زباله هاي نوك تيز

G4O1S1 تشكيل پرونده بهداشتي جهت كليه پرسنل پرستاري

G4O1S2- انجام آزمايش HBSAg و اندازه گيري تيتر آنتي بادي بعد از گذشت 5 سال از واكسيناسيون هپاتيت جهت كليه پرسنل

G4O1S3- تهيه ايمنوگلوبولين جهت استفاده در حوادث احتمالي stick  Needel

G2O2S1 مجهز كردن بخشهاي مختلف كاري پرستاري به سفتي باكس جهت جدا كردن سر سوزن از سرنگ ها بعد از استفاده

G4O2S2- آموزش در زمينه استفاده صحيح از سفتي باكس

G4O2S3 تهيه مواد ضد عفوني كننده قوي مانند دكوسپت جهت كليه واحد ها براي ضد عفوني كردن دستها پس از انجام مراقبت پرستاري

G4O3S1 برگزاري كارگاه تزريقات ايمن جهت كليه پرسنل كادر پرستاري

G3O3S2 تهيه پوسترهاي آموزشي و اخطار جهت مراقبت بيشتر براي جلوگيري از Needel stick

G4O3S3 ارائه مراقبت مديريت شده تزريقات ايمن به كليه پرسنل كادر پرستاري

G4O1S1A1 واكسيناسيون كامل پرسنل عليه هپاتيت و توام بزرگسالان

G4O1S1A2 حمع آوري اطلاعات جهت تشكيل پرونده بهداشتي از كليه پرسنل كادر پرستاري

G4O1S1A3 معرفي افرادي كه واكسيناسيون كامل نداشته اند به مركز بهداشت جهت كامل كردن واكسيناسيون

G4O1S2A1 هماهنگي با آزمايشگاه بيمارستان هاي تابعه جهت انجام آزمايش HBSAg

G4O1S2A2 انجام ازمايش HBSAg جهت كليه نيروهاي كادر پرستاري

G4O1S2A3 اندازه گيري تيتر آنتي بادي پرسنلي كه 5 سال از واكسيناسيون انها عليه هپاتيت گذشته است.

G4O1S3A1 هماهنگي با مديريت غذا و دارو جهت تهيه ايمنوگلوبولين براي موارد احتمالي Needel stick

G4O1S3A2 هماهنگي با بيمارستانها و واحدهاي پرستاري جهت گزارش موارد اتفاق افتاده Needel stick

G4O1S3A3 معرفي فرد اسيب ديده به بيمارستان مربوطه جهت تزريق ايمنوگلوبولين در صورت صلاحديد پزشك متخصص عفوني

G5- كاهش عفونتهاي بيمارستاني و كاهش بروز آن در بيمارستانهاي تابعه

 

G5O1 بررسي استانداردها در ميزان بروز عفونت بيمارستاني

G5O2 پيگيري ثبت و گزارش عفونت هاي بيمارستاني در واحدهاي تابعه

 

G5O1S1 تهيه كتاب برنامه كشوري كنترل عفونت بيمارستاني

G502S1 پيگيري آمار عفونت بيمارستاني در بيمارستانهاي تابعه

G5O2S2 تشكيل كميته كنترل عفونت بيمارستاني در واحدهاي تابعه و پيگيري برگزاري جلسات

 

G5O1S1A1 اعزام پرستار و پزشك كنترل عفونت در دو كارگاه كنترل عفونت بيمارستاني كشوري

G5O1S1A2 تهيه كتاب برنامه كنترل عفونت بيمارستاني جهت استفاده پرستاران كنترل عفونت بيمارستاني واحدهاي تابعه

 

G3O2S1A1- آموزش لازم در جهت نحوه كامل كردن فرم هاي كنترل عفونت بيمارستاني

 

G5O2S2A1 برگزاري جلسات ماهيانه با پرستاران كنترل عفونت بيمارستاني در محل دفتر پرستاري

G5O2S2A2 برنامه ريزي جهت تامين لوازم مورد نياز براي تفكيك زباله هاي عفوني و غير عفوني

G5O2S2A3 نظارت مستمر بر برنامه كنترل عفونت بيمارستاني

 

 

 

 

 

 

 

G6- اجراي برنامه رسيدگي به مرگ و مير كودكان 59-1  ماهه به صورت وسيع در تمام واحدهاي پرستاري تابعه و پيگيري مستمر آن

 

G6O1 بررسي وضعيت موجود در مورد مرگ و مير كودكان 59-1 ماهه در واحدهاي تابعه

G6O2 كاهش ميزان مرگ و مير كودكان 1 تا 59 ماهه در بيمارستانهاي تابعه

 

 

G6O1S1 تشكيل كميته بيمارستاني مرگ كودكان 59-1 ماهه در واحدهاي تابعه

G6O1S2 پيگيري آمار مرگ كودكان 59-1 ماهه در واحدهاي تابعه

 

G6O2S1- كاهش ميزان مرگ و مير كودكان 59-1 ماهه در بيمارستانهاي تابعه

 

G6O1S1A1 برگزاري جلسه با مديران خدمات پرستاري بيمارستانهاي تابعه در جهت تشكيل كميته بيمارستاني مرگ و مير كودكان59 -1 ماهه

G6O1S1A2 پيگير ي آمار مرگ ومير و تكميل فرم هاي مربوط به مرگ كودكان 59-1 ماهه

G6O1S1A3 شركت در كميته دانشگاهي مرگ و مير 59 -1 ماهه

 

G6O1S1A4 پيگيري ابلاغ اعضائ كميته هاي بيمارستاني و دانشگاهي كودكان 59-1 ماهه

G6O1S1A5- مشخص كردن افراد مسئول جمع آوري آمار و تكميل كردن فرم هاي مرگ 59-1 ماهه طبق دستور العمل مربوطه

A6 G6O1S1 ارسال آمار و فرم هاي مرگ و مير كودكان 59-1 ماهه به مركز بهداشت جهت ارسال به دفتر سلامت خانواده معاونت سلامت

 

G6O2S1A1- بررسي صورتجلسه كميته مرگ و مير بيمارستاني كودكان 59-1 ماهه و بررسي علل مرگ و مير

G6O2S1A2 برنامه ريزي آموزشي جهت پيشگيري از عواملي كه مربوط به دانش و مهارت پرسنل بوده است .

 

 

G7- ا رتقاء كارآيي كادر پرستاري با برگزاري مراسم روز پرستاري و تقدير از پرستاران نمونه واحدهاي تابعه

 

G7O1- ايجاد زمينه قدرداني از زحمات پرسنل پرستاري در واحدهاي تابعه

 

G7O1S1- ايجاد فضاي رقابت و الگو سازي بين پرسنل كادر پرستاري

G7O1S2- واقعي شدن مكانيسم هاي تشويق و تنبيه بين پرسنل كادر پرستاري

 

G7O1S1A1- برگزاري جلسه برگزاري مراسم روز پرستار جهت برنامه ريزي

G7O1S1A2- درخواست از واحدهاي مختلف جهت معرفي پرستاران نمونه

G7O1S1A3- انتخاب پرستار برگزيده از بين پرستاران نمونه واحدهاي مختلف جهت معرفي به دفتر پرستاري معاونت سلامت

G7O1S1A4-  تهيه سكه بهار آزادي جهت پرستاران نمونه واحدهاي مختلف                                                                                  

G7O1S1A5- مكاتبه با هيئت مديره نظام پرستاري شهرستان جهت همكاري در برگزاري مراسم روز پرستار

 

G7O1S2A1 برنامه ماهيانه تشويقي جهت يك نفر از پرستاران در هر يك از واحدهاي پرستاري با هماهنگي مديران پرستاري بيمارستان هاي تابعه

 

 

آخرین مطالب
گزارش تصويري برگزاري آزمون بكارگيري  نيروهاي قراردادي گروه پرستاري -93/4/6
ابلاغ سطوح سازمانی پرستاری در دانشگاه های علوم پزشکی

آئين نامه استفاده از دانشجويان گروه پرستاري در بالين

   پرسشنامه لباس فرم كادر پرستاري كشور

اطلاعيه نتايج نهايي آزمون تير 93


دستورالعمل و فرم قراردادخريدخدمت پاره وقت ساعتي پرستار

كتاب برنامه ريزي استراتژيك

ارزیابی عملکرد پرستاران

برنامه توسعه فردی   
فرم ثبت نام دوره های نیازسنجی شده کارکنان بیمارستان ها  
فرم ارزیابی اثربخشی اقدامات اصلاحی صورت گرفته کارکنان   
فرم نتایج آزمون توانمندسازی اولیه -شناسایی نارسایی ها -اقدامات اصلاحی    
فرم نیازسنجی آموزشی سالانه کارکنان 
چک لیست توجیهی نیروهای بدو ورود   
آزمون توجیهی بدو ورود   
بودجه بندی برنامه عملیاتی مدیریت پرستاری 1393
 تقویم جلسات مدیریت پرستاری در سال 93
بخشنامه لزوم هماهنگی ارزیابی مدیران پرستاری بیمارستانها با مدیریت پرستاری دانشگاه
همایش تجلیل از پرستاران نمونه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مجموعه قوانین و مقررات ارزیابی کارکنان
آئین نامه ها و فرم های طرح های پژوهشی
فرم انتخاب کادر پرستاری برگزیده
دستورالعمل مرخصی های استحقاقی ،استعلاجی و مراقبت ،شیردهی و بدون حقوق -مورخ 91/07/04

پمفلت های آموزشی سالمندان
بیماران دیابتی
نکات آموزشی برای بیماران سوانح و امداد ، جراحی عمومی ، ضربه سر ، سوختگی و ارتوپدی
آموزش کمک های اولیه در حوادث و سوانح برای افراد غیر حرفه ای
دانستنی های پزشکی
 بیماری های واگیر
بیماریهای زنان و زایمان
بیماران خاص (نارسایی کلیه ، ام اس(مولتیپل اسکلروزیس ) ، هموفیلی ، تالاسمی )
روش تحقیق در پرستاری
گزارش تصویری بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت و درمان از بیمارستان واسعی
گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت با معاون محترم درمان ، مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری 92/10/21
گزارش تصویری شرکت سوپروایزرین ک�%