سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩
اعضاء هیئت علمی

اعضاء هیئت علمی گروه بیوشیمی

اکرم کوشکی

محمدرضا بهروزیخواه ( مدیر گروه )


دکتر گوهری

دکتر حافظ حیدری زرنق

دکتر حافظ حیدری زرنق


 

 

ابوالفضل راد

دکتر اکرم کوشکی 

 

 

 

 

 

 

 

گروه علوم پایه
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir