شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی

 

 

شرح  وظايف  مسئول بهداشت دهان و دندان 

1- شرکت درگارگاه‌های آموزشی و آشنایی با اصول اولیه مدیریت و برنامه‌ریزی بهداشتی، روش تحقیق و مبانی اپیدمیولوژی حیاتی، دیدگاه‌های کلان و شاخص‌های اصلی بهداشت.

2- مطالعه و بررسی کلیه متون موجود به منظور شناخت جامع منطقه از نظر جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و آشنایی با شبکه بهداشتی درمانی شهرستان.

3- آشنایی کامل با شبکه مراقبت‌های اولیه بهداشتی (P.H.C) و سعی در گسترش مراقبت‌های بهداشتی دهان و دندان در شبکه.

4- برنامه‌ریزی در راستای اهداف بهداشتی دهان و دندان و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغ شده از طرف مرکز بهداشت استان.

5- تعیین میزان شیوع بیماری‌های دهان و دندان و آگاهی از شاخص‌های مربوط به آن در منطقه.

6- حضور فعال در کمیته‌های بهداشتی شهرستان و همکاری با سایر کارشناسان مرکز بهداشت در اجرای برنامه‌های بهداشتی.

7- هماهنگی با سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی در جهت اجرای درست و گسترده برنامه‌های بهداشتی در سطح شهرستان.

8- توزیع مناسب دندانپزشکان، بهداشتکاران و در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های آن‌ها، ماموریت، جابجایی،

 شروع و پایان کار پرسنل شاغل در مراکز دندانپزشکی باید با نظر دندانپزشک مسئول بهداشت دهان و دندان انجام گیرد.

9- ارائه برنامه‌های آموزشی در راستای افزایش آگاهی‌های پرسنل بهداشتی شبکه (کارشناسان، کاردان‌ها، مربیان بهورزی، رابطین بهداشتی، مراقبین بهداشت مدارس و بهورزان)

و مردم. همچنین شناسایی و مبارزه با عادات و باورهای غلط در جامعه و اجرای برنامه‌های آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی باهمکاری واحد آموزش بهداشت (تهیه جزوه، پوستر، اسلاید، فیلم و سخنرانی).

10- برنامه‌ریزی در جهت توسعه و بهینه سازی مراکز و خدمات بهداشتی دهان و دندان (راه‌اندازی، تجهیز، تامین نیروی انسانی و بهبود استاندارد)

 و پیش‌بینی سیستم نگهداری و تعمیرات یونیت و تجهیزات دندانپزشکی از طریق امکانات شبکه یا مرکز بهداشت استان و یا هر راه مناسب دیگر.

11- ارسال مرتب و سریع تغییرات پرسنلی، تجهیزات، و مراکز به واحد بهداشت دهان و دندان استان و به روز نمودن اطلاعات (کامپیوتری) مرکز.

12- جمع‌آوری آمار ماهانه خدمات واحدهای دندانپزشکی با همکاری واحد آمار شبکه بمنظور بررسی عملکرد مراکز و ارسال آن به مرکز بهداشت استان حداکثر تا دوازدهم ماه بعد.

13- تهیه گزارش و نمودار فعالیت‌های واحد بهداشت دهان و دندان در شبکه.

14- سرکشی و بازدید مستمر از واحدهای دندانپزشکی شبکه و نظارت بر فعالیت و وضعیت آن‌ها.

15- نظارت بر فعالیت‌های درمانی مراکز دندانپزشکی خصوصی و دولتی منطقه با همکاری کارشناس نظارت بر درمان شبکه.

16- اهتمام برای استفاده از قراردادهای قانونی در جهت افزایش انگیزه پرسنل و کاهش حجم دولت.

17- انجام سایر دستورات مقام مافوق در حیطه مسئولیت‌های محوله.

 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه