شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی

نام و نام خانوادگی:غلامرضا رباط سرپوشی

سمت : مسئول واحد بهداشت محیط

05726224213

 

نام و نام خانوادگی:عباسعلی رباط جزی

سمت: کارشناس واحد بهداشت محیط

مدرک:کارشناسی بهداشت محیط

تلفن واحد :05145024683

شرح وظايف واحد بهداشت محيط:

 1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛

 2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی

 3. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه بهداشت

4. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد

5. اجرای طرح یکنواخت سازی ماده 13 مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز

6. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛

7. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛ بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا

8. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛

9. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛

10. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه؛

11. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر

12. کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارمناسب؛

13. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛ اجرای طرح بیسج سلامت نوروزی؛

14. بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛  بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛

17. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛

15. نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله های شیراز؛

16. نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستایی؛ بهسازی محیط روستا؛

17. نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف؛.  اجرای طرح توسعه و تشدید مواد غذایی در غالب طرح ضربت؛

18. برگزاری جلسات شورای بهداشت روستا، بخش و کارگروه بهداشت درمان و تامین اجتماعی شهرستان؛

19. جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب

20. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط.

21. انجام سایر امور مربوطه

 

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه