نجوم آماتوری

        كانون نجوم آماتوري :       

 تاسيس انجمن نجوم آماتور دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در آبان ماه سال 1389 رسما با برگزاري جلسه اي در سالن آمفي تئاتر شهيد آويني با عنوان با حافظ در آسمان و با عضو گيري و تعيين هيئت مديره آغاز به كار كرد.اولين دبير انجمن خانم طاهره هوشمند به مدت دو ترم سپس خانم فاطمه محجوب فر به مدت يك ترم و در حال حاضر خانم زهره اسماعيلي به عنوان دبير انجمن ارائه خدمت مي نمايد. 

اهم اقدامات انجام شده :

1.تدوين اساس نامه

2.درخواست تشكيل كانون از طريق معاونت دانشجويي فرهنگي

3.فراخوان عضو گيري در هر ترم و تعيين هيئت مديره از طريق انتخابات.

4.خريد دو دستگاه تلسكوپ و تجهيزات جانبي.دو دستگاه دوربين شكاري و دو دستگاه پوينتر ليزري

5.برگزاري جلسات آموزشي در سالن آمفي تئاتر

6.برگزاري شب‌هاي نجومي جهت دانشجويان

7.برگذاري شب نجومي ويژه اعضاي علمي و كاركنان و خانواده آنان

8.تشكيل شاخه نجوم آماتوري برادران از اواخر نيمسال دوم 91-90

9.برگزاري دوره هاي آموزشي خوابگاهي ويژه برادران

10.تدارك برگزاري شب نجومي بارش شهابي كه به دليل بدي آب و هوا برگذار نشد. 

 

لینک های مهم

سامانه ها