فرم ها وآیین نامه ها

فرم ها وآیین نامه ها

 

   دانلود : درخواست مجوز فعاليت تشکل           حجم فایل 52 KB
   دانلود : دستور العمل اجرايي آيين نامه تشكل           حجم فایل 248 KB
   دانلود : شرح وظايف تشكل هاي اسلامي           حجم فایل 93 KB
   دانلود : فرم درخواست برنامه فرهنگی           حجم فایل 248 KB
   دانلود : فرم مالی تشکل           حجم فایل 25 KB
لینک های مهم

سامانه ها