فرم عضویت
 فرم عضویت در کمیته تخصصی آموزش دانشجویی
نام :
نام خانوادگی :
شماره دانشجويي:
معدل کل:
رشته تحصيلي:
 وضعیت دانشجو:
وضعيت سکونت:
شماره تلفن همراه:
پست الکترونیکی:

 مایل هستید نحوه همکاری شما با کمیته تخصصی آموزش دانشجویی به چه صورت باشد :

در صورت همکاری به عنوان عضو فعال زمینه های همکاری را مشخص نمایید:

1- شرکت در طرح های پژوهشی - آموزشی
2- تالیف و ترجمه
3- تهیه خبر و مطلب کوتاه جهت درج در خبرنامه کمیته
4-تهیه خبر و مطلب کوتاه جهت استفاده در بورد کمیته
5-  شرکت در فعالیتهای اجرایی
6-  شرکت در مجله علمی - پژوهشی
7- شرکت در برنامه های آموزشی به عنوان مدرس کارگاه یا دوره آموزشی

8-در صورت همکاری به عنوان مدرس، کارگاه یا دوره آموزشی که توانایی برگزاری آن را دارید بنویسید:


9- آیا شما تمایل به شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی کمیته تخصصی آموزش دانشجویی دارید؟
10- در صورت پاسخ مثبت ، کارگاه یا دوره آموزشی مورد علاقه را بنویسید:
11- لطفا نیازها و علایق خود در زمینه آموزشی و پژوهشی بنویسید:

12- چنانچه دارای مهارت خاصی در موارد زیر هستید آن را مشخص کنید:


    1-1جستجو در اینترنت
   1-2 کار با نرم افزار word
 1-3  کار با نرم افزار power point
    1-4طراحی با photo shop
    1-5کار با نرم افزار spss
  1-6 کار با نرم افزار Excel
 1-7  کار با نرم افزار flash
   1-8 کار با نرم افزار Flash
    1-9کار با نرم افزار End Not
 1-10ترجمه متون انگلیسی
 1-11فیلمبرداری  1-12 عکاسی
 1-13 خطاطی،نقاشی،طراحی
 1-14سایر موارد
   
 

تاریخ عضویت :                 


- نظرات و پيشنهادات شما ياري دهنده است. لطفا نظرات و پيشنهادات خود را بيان فرماييد؟