اتاق عمل(OR)
 
 

اتاق عمل همانطور كه از نامش پيداست محل انجام اعمال جراحي مي باشد در اتاق عمل بيمارستان امداد اعمال  جراحي  عمومي شامل  تروماي  شكم و شكم  حاد و  توده هاي شكم ،‌اعمال جراحي ارتوپدي و اعمال جراحي مغز و اعصاب شامل تروماي سر و تومورهاي مغزي و ستون فقرات انجام مي شود .

اتاق عمل داراي 5 اتاق به شرح زير مي باشد :

اتاق 2 و5 محل انجام عملهاي جراحي عمومي ،‌ اتاق 4 محل انجام  عمل مغز و  اعصاب  و اتاق 3 براي عملهاي ارتوپدي و اتاق 1 براي انجام عملهاي اورژانس در نظر گرفته شده است.

در اتاق  عمل اتاقي به  نام  پكينگ وجود دارد كه دراين محل وسايل اتاق عمل شسته وپك شده وبه CSR  فرستاده مي شود .اتاقي بنام اتاق گچ گيري نيز در اتاق عمل وجود دارد گچ گيريها و عمل هاي سر پائي در اين محل انجام مي شود. در مجاورت اين اتاق،اتاق ريكاوري قرار دارد كه بيماران پس از انجام عمل،تا زمان هوشيار شدن و بهبود شرايطشان در اين اتاق ريكاوري مي شوند و سپس به بخش مربوطه فرستاده مي شوند.

اتاق عمل يك بخش ويژه وكاملاً استريل مي باشد و به هيچ عنوان همراهان بيمار حق ورود به اين بخش را ندارند .

 

آمادگي بيماران قبل از ورود به اتاق عمل :

×     بيمار بايد حداقل 8 ساعت ناشتا قبل از ورود به اتاق عمل باشد ( بجز موارد اورژانس )

×     ناحيه عمل شيو شده باشد ( بجز ابروها )

×    چنانچه بيمار براي انجام عمل جراحي نياز به وسيله خاصي داشته و اين وسيله نياز  به استريل شدن داشته باشد بيماربايد بعداز تهيه وسيله باهماهنگي با بخش مربوطه، آن را به قسمت استريليزاسيون بيمارستان (CSR ) تحويل دهد .

×    براي ورود به اتاق عمل بيمار بايد لباس مخصوص بپوشد .

×    بيمار بايد فاقد هر گونه شيء فلزی مانند (گوشواره ، النگو ، انگشتر و سنجاق سر و  ساعت و ) باشد .  

مواردي كه بيمار بايد قبل از بيهوشي با متخصص بيهوشي در ميان بگذارد :

1 ) حامله بودن

2 ) بيماري خاص ( بيماريهاي قلبي ، فشار خون ، ديابت، تشنج ،‌ مشكلات تنفسي و )

3 ) مصرف داروي خاص

4 ) چنانچه قبلاً بعلت عمل خاص تحت بيهوشي قرار گرفته

5 ) سرماخورده بودن

6 ) داشتن دندان مصنوعي

 

در اتاق عمل اعمال جراحي توسط جراحان طبق برنامه و در اتاق معين شده در هر روز انجام مي شود .  

بيمار براي انجام عمل جراحي از بخش مربوطه تحويل گرفته شده و تحت  عمل جراحي قرار مي گيرد و بعد از عمل يك ساعت دراتاق ريكاوري يا بهبودي مراقبت شده وبعدبه بخش مربوطه تحويل داده مي شود. 

اتاق عمل درشيفت صبح اختصاص به اعمال الكتيو داشته و درصورت لزوم اعمال اورژانسي  نيز صورت مي گيرد .  

در شيفت عصر و شب فقط اعمال اورژانسي صورت مي گيرد . در شيفت صبح 13نفر تكنسين اتاق عمل و يك نفر منشي و 8 نفرتكنسين بيهوشي و 6 نفر نيروي خدماتي مشغول به فعاليت  مي باشند .يك گروه آنكال شامل يك تكنسين اتاق عمل،بيهوشي و خدمه نيز براي مواردي كه  همزمان دو جراح آنكال عمل اورژانس دارند مورد استفاده قرار مي گيرند. يك گروه عصر دو جهت انجام عملهاي ارتوپدي در ساعت 5-10 شب در نظر گرفته شده است.

 در شيفت عصر  و شب يك نفر تكنسين اتاق عمل و يك نفر بيهوشي و يك نفر نيروي خدماتي  مشغول به فعاليت مي باشند .

CSR


در اين بخش وسايلي كه نياز به استريليزاسيون دارند استريل مي شوند . اين اتاق ارتباط تنگاتنگي با اتاق عمل دارد چرا كه براي هر عمل نياز به شان و گان و وسايل جراحي استريل مي باشد و CSR نيزشان و گان را از رختشويخانه تحويل گرفته و در بيكسها يا پكهاي استريل به اتاق عمل تحويل مي دهد .  CSR با بخشهاي جراحي  و اورژانس نيز ارتباط دارد چرا كه اين بخشها نياز به ستهاي جراحي ، بخيه و پانسمان دارند كه توسط CSR استريل مي شود . CSR داراي سه دستگاه اتوكلاو مي باشد و در هر شيفت در صبح 2 نفر و در عصر يكنفر مشغول به فعاليت مي باشند وسايلي كه بيمار با نظر پزشك مربوطه خريداري كرده جهت استريليزاسيون به اين بخش فرستاده مي شود .

 

**********************************************************************


 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب