بخش جراحی مغز و اعصاب

 

بخش جراحي مغز و اعصاب در سال 1382 تاسيس شد.

بيماراني كه با مشكلات مغز و اعصاب (ضربه سر،شکستگی های ستون فقرات ، ديسك هاي گردن و كمر،تومورهاي مغزي ...)مراجعه مي كنند و گاها بايد تحت عمل قرار بگيرند در اين بخش بستري مي شوند. تعداد پرستاران شيفت صبح 4نفر و عصر و شب 3نفر مي باشند. اين بخش داراي 8 اتاق و 32 تخت مي باشد.

پزشكان مربوط به اين بخش جراحان متخصص مغز و اعصاب مي باشند كه از ابتدا حضور در اين بخش  به ترتيب زير ميباشد.

خانم دكتر شاهي- آقايان.دكتر نوبري - دكتر راعي - دكتر الله ديني - دكتر رضايي - دكتر دانش - دكتر صفايي-دكتر گمركي - دكتر تاج ديني - دکتر باقر شاهی - دکتر اکبر دخت - دکتر صنعی- دکتر اسمعیل نیا

 کلیه مراقبتهاي پرستاری  برای بیماران با توجه به سطوع مراقبتی توسط  پرستار تعیین شده در هر شیفت انجام میگردد. و بیماران با پرستار مراقبت کننده و پزشک معالج خود اشنا شده و آموزش های لازم در بدو ورود  ، حین بستری و هنگام ترخیص  را با استفاده از روشهای مختلف آموزشی در ارتباط با آشنایی با بخش و فرایند معالجه و درمان و ...  توسط پرستار بیمار دریافت میکنند. ویزیت بیماران توسط پزشک معالج  بصورت روزانه و صبح ساعت 8 انجام میگیرد. ( در صورت نیاز در کلیه ساعات شبانه روز نیز بیمار ویزیت می گردد)

توجهات خاص در مورد  بخشهاي جراحي

توجه 1: تختهاي موجود در بخشهاي جراحي براي بيماران اورژانسي و الكتيو تقسيم شده است و در صورتي كه بيماران اورژانسي زياد باشند تختهايي كه براي بيماران الكتيو در نظر گرفته شده به بيماران اورژانسي اختصاص داده مي شود . بيماراني كه مي خواهند بصورت الكتيو تحت عمل جراحي قرار بگيرند حتماً بايد از جراح خود معرفي نامه داشته باشند و جراح بر اساس نوبت عملي كه در اتاق عمل دارد به بيماران خود معرفي نامه بستري مي دهد . در صورتي كه تختهاي موجود در اين بخشها توسط بيماران اورژانسي اشغال شده باشد ،‌ بيماران الكتيو بستري نخواهند شد .  

توجه 2 :در اين بخشها هر اتاق تلفن مجزاي همان اتاق را دارد كه شماره داخلي آن بر روي درب درج شده است و همراهان بيمار مي توانند با تماس گرفتن با بيمارستان از اپراتور بخواهند تا تلفن مربوطه را به اتاق مورد نظرشان وصل كند .

توجه 3 :ملاقات از بيماران بخشهاي بيمارستان روز های زوج  از ساعت 14:30 تا 15:30 مي باشد .

توجه 4 :كارت همراهي بيمار با نظر مسئول بخش معمولاً براي بيماران كهنسال و اطفال و بيماران بدحال از نظر پزشك و پرستار منظور مي گردد . اسامي همراهان بيمار در ساعت 10صبح  توسط منشي بخش هر روز به دربان جهت هماهنگی اطلاع داده مي شود . پس از دريافت اين كارت همراهان اجازه دارند از ساعت 10 به بعد به بخش مربوطه مراجعه كرده و در بالين بيمار خود بمانند.

ضمناً فقط همراهان اطفال وبیمارن بد حال  مي توانند در شيفت صبح بر بالين بيمار خود بمانند .

توجه 5 :در کلیه  شيفت ها هر بیمار  پرستار و هر اتاق خدمه مخصوص خود را دارد كه  تمام كارهاي اين بیماران و اتاق ها  توسط آنها انجام مي گيرد.

توجه 6 :ساعات توزيع صبحانه از ساعت 5:30 تا 6 صبح و نهار از ساعت 12 تا 13 و شام از 18 تا 18:30 مي باشد .

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب