بیماران گرامی,جهت دریافت متون آموزشی یا پمفلت روی آیتم مورد نظر خود کلیک کنید.

رعایت نکات لازم جهت پانسمان سوختگی

علائم هشدار دهنده به بیماران ضربه سر

مراقبت و توجهات لازم جهت بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری

نکات آموزشی بعد از عمل فتق(هرنی)

نکات آموزشی بعد از جراحی هموروئید

مراقبت ها و توجهات پس از جراحی آپاندیسیت

مراقبت و اقدامات لازم پس از اجرای سینوس پیلونیدال

نکات آموزشی در مورد انسداد روده

علائم هشدار دهنده به بیماران سنگ کیسه صفرا

رعایت نکات لازم بعد از عمل جراحی استئومیلیت

مراقبت لازم بعد از عمل ماستکتومی

رعایت نکات لازم بعد از عمل مقعد و رکتوم

نکات آموزشی در رابطه با استفاده از ایلئوستومی و کلستومی

مراقبت های لازم پس از گازگرفتگی

مراقبت پس از بخیه زدن

مراقبتهای لازم پس از تعویض مفصل ران(گذاشتن پروتز)

مراقبت های لازم پس از جراحی دیسک کمر

نکات آموزشی به بیماران مبتلا به درد پشت و کمر

مراقبتهای لازم پس از گچگیری ستون فقرات

اقدامات لازم بعد از باز کردن قالب گچی

نکاتی در باره قالبه های گچی و غیر گچی

مراقبت های لازم در باره ثابت کننده های خارجی

نکاتی در مورد قطع پا از ناحیه زیر زانو و بالای زانو-الف

نکاتی در مورد قطع پا از ناحیه زیر زانو و بالای زانو-ب

راهنماي كنترل گزش جانوران زهردار

پمفلت سی تی اسکن

پمفلت درمانگاه

پمفلت تعویض پانسمان

پمفلت ترخیص2

پمفلت فیزیوتراپی بیماران سرپایی

پمفلت تحویل نامه های پزشکی قانونی و بیمه

پمفلت پذیرش بیماران اورژانس

پمفلت پذیرش بیماران الکتیو

افزایش  ICP و درمان

پارگی وبیرون زدگی دیسک بین مهره ای

تومورهای مغزی

حملات ایسکمیک زودگذر TIA

درد عصب سه قلو(نورالژی تری ژمینال)

دستوالعمل ارزیابی های پیش از اعمال جراحی در بیماران سالم که زمینه بیماری دیگری ندارند

دستورالعمل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی پیش از اعمال جراحی

راهنمایی تسکین دردها

سردردتنشی یا عروقی

سکته مغزی

صرع

فتق دسیک بین مهره ای

فرآیند پرستاری در سکته مغزی

کوفتگی مغزی

متاستازهای مغزی

میگرن

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب