همکاران کتابخانه مرکزی

نام و نام خانوادگی: حسین کوشا

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

مقطع: کارشناسی

سمت شغلی: مسئول کتابخانه

اطلاعات تماس:

ایمیل: kousha6@gmail.com

شماره تماس: 44018144-051

http://www.medsab.ac.ir/uploads/kousha.jpg

نام و نام خانوادگی: مریم کوهستانی

رشته تحصیلی: ادبیات انگلیسی

مقطع: کارشناسی

سمت شغلی: کارمند پایگاه عرضه اطلاعات

اطلاعات تماس:

ایمیل:   mariakoohestani@gmail.com

شماره تماس: 44018409-051

http://www.medsab.ac.ir/uploads/kouhestani.jpg

نام و نام خانوادگی: مهری سالاری

رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

مقطع: کارشناسی

سمت: کارمند بخش فهرستنویسی

اطلاعات تماس:

ایمیل: mehrisalari88@gmail.com

شماره تماس: 44018147-051

http://www.medsab.ac.ir/uploads/salari.JPG

نام و نام خانوادگی: مرتضی رباط سرپوشی

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط

مقطع: کارشناسی

سمت: کارمند بخش امانت

اطلاعات تماس:

ایمیل: m.sarposhi1373@gmail.com

شماره تماس: 44018145-051

 

آمار بازديد این صفحه:

4631

تاریخ آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٩