شورای فرهنگی
 

شوراي فرهنگي دانشگاه   

شورای فرهنگی دانشگاه بر اساس آیین‌نامه مدیریت دانشگاه‌ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ سال 1364 بعنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری امور فرهنگی دانشگاه در رده‌های دانشجویی و كاركنان می‌باشد.

 

وظايف شوراي فرهنگي عبارت است از :

الف - برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي براي فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در دانشگاه.
ب - همكاري براي گسترش و تعميق مباني ارزشي، ديني، اخلاقي و انقلابي با برگزاري برنامه هاي مناسب فرهنگي و تبليغاتي.
ج- برنامه ريزي و تعيين خط مشي فعاليت هاي فوق برنامه دانشگاه

تركيب اعضاي شوراي فرهنگي دانشگاهها    

 • رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا
 • معاون دانشجويي فرهنگي
 • معاون آموزشی، پژوهشی  
 • يك نفر عضو هيئت علمي به انتخاب رئيس دانشگاه
 • مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
 • رئيس جهاد دانشگاهي واحد ذي ربط
 • مسئول بسيج اساتيد
 • مدير فرهنگي
 • نماينده بزرگترين تشكل اسلامي دانشجويي (تشخيص بزرگترين تشكل با هيئت نظارت دانشگاه خواهد بود)
 • مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه
 • دبیر هم اندیشی اساتید

 

لینک های مهم

سامانه ها