معرفی معاون

 

معرفی معاون دانشجویی و فرهنگی

  نام:     

اکبر

نام خانوادگی:

احمدی آسور

سمت:

معاون دانشجویی

و فرهنگی

تلفن دفتر:

44264407-0571

نمابر:

44264408-0571

اهم وظايف و اختيارات معاونت دانشجويي و فرهنگي به شرح زير است:

1- نظارت بر اجراي برنامه‌ها و خدمات رفاهي و فعاليت‌هاي فوق برنامه

2- توسعه و تعميم رشته‌هاي مختلف ورزشي در دانشگاه

3- نظارت بر اسكان دانشجويان و ايجاد كار دانشجويي جهت متقاضيان

4- نظارت بر امور مربوط به مشاوره و راهنمايي دانشجويان در زمينه‌هاي شغلي و تحصيلي

5- برنامه‌ريزي جهت فراهم آوردن امكانات فرهنگي براي دانشجویان، کارکنان و اساتید

 

 

لینک های مهم

سامانه ها