دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

 

واحد امور داروخانه ها و توزیع

خانم دکتر نفیسه جنت آبادی(کارشناس مسئول دارو)

051-44018371

آقای دکتر علیرضا صادقی سبزواری(کارشناس دارو)

051-44018612

                     واحد طبیعی،سنتی و مکمل                      

خانم دکتر مهسا حقیقی (کارشناس بازرسی و نظارت)

051-44018371

واحد DPIC


051-44018612

واحد داروهای مخدر

آقاي اسماعیل خسروجردی (کارشناس بیماران خاص و شیر خشک)

051-44018618

خانم سپیده ناوي (کارشناس دارو مخدر)

051-44018606

آقای محمد استیری (انباردار دارو مخدر)

051-44018616

واحد امور داروخانه بیمارستانی

خانم آرزو اصغري (کارشناس امور بیمارستانی)

051-44018617

واحد تدارک و توزیع دارو

خانم طاهره اکبري (کارشناس تامین و تدارك)

051-44018513

خانم معصومه سادات علوی(کارشناس دارویی)

051-44018516