دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
051-44011046 آقاي دکتر سجاد سیدي (کارشناس ارزیابی، بیماران صعب العلاج) واحد امور داروخانه ها و توزیع
خانم دکتر پروین وکیلی (کارشناس بازرسی و نظارت)
خانم معصومه سادات علوي (کارشناس صدور پروانه ها و کمیسیون ماده 20)

 

051-44011045 خانم دکتر تکتم حافظیان (کارشناس اموزش، ADR ، DPIC ) واحد تحقیق و توسعه
خانم راضیه زرقی (کارشناس بررسی نسخ)

 

051-44011087 آقاي علیرضا ذبیحی (کارشناس بیماران خاص و شیر خشک) واحد داروهای مخدر
051-44011047 خانم طاهره اکبري (کارشناس تامین و تدارك)
خانم آرزو اصغري (کارشناس امور بیمارستانی)
خانم سپیده ناوي (کارشناس مخدر)
   دانلود : معرفی_کارکنان.pdf           حجم فایل 41 KB