چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣

حکم نگهداری ازحیوان در منزل:

در آموزه‌های دینی، با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، درباره نگهداری برخی حیوانات در محل زندگی انسان توصیه‌هایی شده، چنان‌که از نگهداری برخی نهی شده است که می‌توان روایات فراوان در نهی از نگهداری سگ به‌عنوان حیوانی نجس را مدنظر قرارداد.

در تبیین روایات مربوط به نکوهش و نهی از نگهداری سگ در خانه باید گفت، امام صادق علیه الاسلام می‌فرمایند: در خانه‌ای که در آن سگ نگهداری می‌شود، نماز گزارده نمی‌شود، زیرا فرشتگان داخل خانه‌ای که در آن سگ نگهداری شود نمی‌گردند، مگر اینکه سگ شکاری بوده و او را در قسمت جداگانه‌ای نگهداری نمایند که در این صورت ایرادی ندارد.

 هم‌چنین در کتاب مفاتیح الحیات از علامه جوادی آملی آمده است: پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: خانه‌ای که سگ در آن باشد، ملائکه الهی به آن در‌نمی‌آیند. امیرمومنان علی علیه الاسلام فرمود: از نگهداری سگ در خانه بپرهیزید.

لذا اشارات صریح ائمۀ اطهار علیهم السلام در نکوهش نگهداری از سگ، مگر در مواردی که از سوی آموزه‌های دینی برای منافع عقلایی استثنا شده است، مبیّن مفاسد بی‌شمار نگهداری این حیوان نجس در منزل است، از این ‌رو اهتمام جامعۀ اسلامی به رعایت این امور و اجتناب از مؤلفه‌های وارداتی غرب از قبیل نگهداری سگ در منزل می‌تواند از بروز بسیاری از تبعات موجود در این امر جلوگیری نماید.

نظر رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای در این خصوص

پرسش :

همراه داشتن سگ در ماشین و خیابان، و نگهدارى آن در خانه، که نوعى تقلید از بیگانگان است، چه صورت دارد؟

پاسخ :

این کارها شایسته مسلمانان با شخصیّت نیست، و از جهات شرعى مشکلات زیادى ایجاد مى کند.