مرکز آموزشی درمانی امداد شهید بهشتی سبزوار

امکانات آموزشی – رفاهی

عکس ( آموزش کلاس ها سالن اجتماعات کتابخانه سلف سرویس پاویون ها درمانگاه)