مرکز آموزشی درمانی امداد شهید بهشتی سبزوار

معرفی کتابدار و کتابخانه : خانم الهام عاقلی کارشناس بهداشت + شرح وظایف

شرح وظایف کتابدار:

-          ارائه آخرین اطلاعات و منابع مرجع پزشکی به مراجعین اعم از اعضای هیئت علمی دانشجویان و کارمندان

-          مشاوره با پژوهشگران و دانشجویان جهت اطلاع یافتن از موضوع تحقیق آنها و هدایت آنها به منابع مرجع پزشکی

-          آموزش و همکاری مداوم با مراجعه کنندگان در نحوه استفاده از منابع مرجع پزشکی مانند پایگاه‌های اطلاعاتی پزشکی و سی دی‌های موجود

-          همکاری و آموزش مداوم مراجعه کنندگان اعم از اساتید و دانشجویانی که از طریق کامپیوتر خواهان جستجوی مقالات پزشکی هستند

-           بررسی نیازهای علمی و جدید مراجعین و پیشنهاد تهیه آن به مدیریت

-          راهنمایی مراجعین به سایر مراکز علمی و پژوهشی و ارائه آدرس مشخصات در صورت نیاز

-          فراهم آوردن امکانات اجرای بهینه سیستم نرم‌افزار رایانه‌ای کتابخانه

-          ارائه گزارشات لازم و به موقع به مقامات ذیربط

-          شرکت فعال در دوره‌های مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی‌های شغلی و به کارگیری نتایج آنها

-          انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

ساعت کاری کتابخانه : کتابخانه هر روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 7:30 صبح تا 19:30 باز میباشد.