دسترسی سریع
شنبه ٠٢ تير ١٤٠٣
En
فرآیند ها

pdf

فرآیند میهمانی دانشجو


فر آیند انتقالی دانشجو


فرآیند انصراف دانشجو                       


فرآیند آرایش دروس رشته


فر آیند تخصیص استاد جهت تدریس دروس نیمسال