جستجوی پیشرفته   جستجوی وب


  • اطلاعیه شماره 1 نقل وانتقال دانشجویان نیمسال اول99
    دانشجویان محترم متقاضی می بایست از تاریخ 99/2/15 لغایت 99/3/15 به گونه ای که در متن اطلاعیه قید شده، اقدام نمایند.

  • از معاون سابق فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تقدیر شد

  • جلسه برنامه عملیاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد

  • تب و تاب امتحانات دانشجویی به روایت تصویر